Homosexuálové budou vládnoucí třída, kázal kněz Piťha. Sklidil kritiku

Kritika Instanbulské úmluvy

Homosexuálové budou vládnoucí třída, kázal kněz Piťha. Sklidil kritikuNové 1
Domov

nin Echo24

Bouřlivou debatu na sociálních sítích vzbudilo kázání kněze Petra Piťhy, který ostře kritizoval Istanbulskou úmluvu. Úmluvu Rady Evropy označil za útlak skupin genderistů a homosexualistů, podle něj vychází z ideologie marxismu a nacismu. Podle kritiků Piťha šířil poplašné zprávy a konspirační teorie. Mezi debatujícími se našli i Piťhovi zastánci, převážně z církevních kruhů, včetně Arcibiskupství pražského.

Piťha na konci kázání vysvětluje, co by mohlo Česko čekat v případě, že úmluvu ratifikuje. „Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.“ říká Piťha v projevu. Právě tato část kázání nejvíce vadila kritikům, za konspirační teorii to označil literární historik Martin C. Putna, který se otevřeně hlásí k homosexualitě i římskokatolické církvi.

Arcibiskupství pražské se za Petra Piťhu postavilo, na Twitteru kritiky odkázalo na společné prohlášení katolických církví z června, ve kterém úmluvu odmítají. „Úmluva není pro členy Evropské unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu,“ uvedly církve. Podle nich úmluva degraduje vztah mezi mužem a ženou, staví je proti sobě a relativizuje evropské hodnoty.

Proti podpisu úmluvy se v minulém volebním období stavěli lidovci, kteří tehdy byli v kabinetu. Dokument odmítlo letos v únoru ratifikovat Slovensko. Bývalý slovenský premiér Robert Fico to zdůvodnil mimo jiné tím, že text zpochybňuje přirozené rozdíly mezi muži a ženami. 

„Vezmou vám děti, postačí k tomu křivé obvinění“

Kontroverzní kázání pronesl Petr Piťha na svátek sv. Václava ve Svatovítské katedrále, 28. září. Bývalý ministr školství, lingvista a kněz tvrdí, že text úmluvy samotné špatný není, nebezpečí vidí v kontextu. „V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst,“ uvedl Piťha během kázání, které je celé dostupné na internetu.

Podle Piťhy povede ratifikace úmluvy k útlaku vedeným homosexualisty a genderisty. „Svoboda buďto je, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů, nikoliv homosexuálů,“ řekl kněz během kázání. 

Piťha v závěru kázání přistoupí k výčtu toho, co by podle něj Česko čekalo, kdyby Istanbulská úmluva vstoupila v platnost. „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění,“ řekl Piťha.

Zákony, které s sebou úmluva přináší, jsou podle něj namířeny proti tradiční rodině, navíc jsou nedemokratické a vycházejí z ideologie marxismu a nacismu. „Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. (...) Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí,“ zakončuje Piťha kázání.

Istanbulská úmluva
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí neboli Istanbulská úmluva začala platit v roce 2014. Připojily se k ní dvě desítky států. ČR ji podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU, ratifikovat se měla letos v červnu, jednání ale bylo odloženo. Podle ženských organizací dává česká strana otálením ratifikace najevo, že výpady za dveřmi domovů a vůči ženám nepovažuje za problém.Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.

Čtěte více: Slovenský kněz v knize kritizuje celibát, církev ho suspendovala

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.