Revoluční evropský manuál. Nastal čas pro „extremisty“

KOMENTÁŘ

Revoluční evropský manuál. Nastal čas pro „extremisty“
Až dosud bylo volání po czexitu výrazem „extremismu“. Ale extremistická je tato evropská politika. V nemožnosti to přiznat tkví hlavní důvod naprosté pasivity, s níž česká politická scéna tento energetický maoismus přijímá. Foto: Shutterstock
Komentáře

Daniel Kaiser