Kostely pro malého Bobše

GENIUS LOCI

Kostely pro malého Bobše
Kostel svatého Václava v Ledčicích je ušlechtile barokní, navrhl ho Jeroným čili Girolamo Costa, Ital čili Vlach, jenž stavěl často pro Lobkovice, tohle byl lobkovický kraj. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás