OBRAZEM: Vnitřní okruh půjde skoro celý pod zem

vnitřní okruh

OBRAZEM: Vnitřní okruh půjde skoro celý pod zemNOVÉ
Napojení na jižní spojku Foto:

Vizualizace: MHMP

Domov

voš Echo24

Náměstci pražského primátora Adam Scheinherr a Petr Hlaváček v minulých dnech představili novou podobu Městského okruhu. Vede ve stávající trase, klíčové části ale namísto estakád projektanti zahloubili, odvedli od řeky a zástavby a přidali nové trasy pro pěší, cyklostezky a parky.

Podle náměstků se tím Městský okruh stává skutečně městským, nepřetíná necitlivě jednotlivá území, a naopak umožňuje jejich propojení a další rozvoj. Návrh navíc umožňuje vznik nových tramvajových tratí, zvyšuje bezpečnost v tunelech a ve špičkách umožňuje regulovat dopravu. Tým projektantů na návrhu pracoval s architekty, urbanisty a krajináři.

„Namísto dálnice městem máme šanci na moderní městské řešení. Přicházíme s úplně novou filosofií toho, jak mají zásadní dopravní stavby vznikat. Buď můžete nechat nakreslit dopravní projektanty dálnici městem, anebo do týmu přizvat architekty, urbanisty a krajináře a vymyslet řešení, které městu umožní dýchat a rozvíjet se. Přesně to jsme udělali a teď můžeme Pražanům představit chytré moderní řešení,” řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Takto upravený projekt je výjimečnou ukázkou zapojení dopravní stavby do živé struktury města. Představuje nový přístup k plánování Městského okruhu, který respektuje stávající vazby mezi zástavbou i krajinou, nevytváří bariéry, ale naopak chytře využívá terénu, přírodních podmínek i urbanistických daností jednotlivých míst. Městská struktura se nepřizpůsobuje dopravní stavbě, ale právě naopak,” uvedl první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Náměstci vyzdvihli, že řešení současně respektuje stávající trasu a zásady územního rozvoje, díky čemuž se stavba v plánovacích procesech nijak nezdrží.

Na novém řešení začal tým projektantů dopravní infrastruktury, architektů, urbanistů a krajinářů pracovat na zadání náměstků v polovině prosince. Během několika měsíců zásadně proměnili klíčové části, které se povedlo zahloubit, odvést od řeky a zástavby, propojit s trasami pro pěší a cyklisty, přidat zeleň a umožnit rozvoj tramvajových tratí. Vznikla nová, potenciálně rozvojová území a možnost propojit stávající čtvrti namísto jejich rozdělení.

Nové rozvojové území by mohlo vzniknout například mezi Palmovkou a Vysočany, kde původní návrh naopak počítal s estakádou. Tramvajová spojení by v budoucnu mohla propojit třeba Černokosteleckou a Českobrodskou, ze Spojovací by se mohli v budoucnu cestující svézt až do Malešic. Řešení jednotlivých území budou nyní projektanti řešit s městskými částmi. Projektanti navíc přišli s citlivějším řešením vůči zástavbě, ustoupilo se například od plánované křižovatky V Olšinách, která by přiváděla auta do staré zástavby ve Strašnicích.

Čtěte také: OBRAZEM: V Praze má vyrůst nejvyšší budova v Česku. Zapojil se i sochař David Černý