Z obnovení případu Kramný se stala opět fraška!

POLITICKÁ ARÉNA

Z obnovení případu Kramný se stala opět fraška!
Petr Kramný odchází od soudu (2016). Foto: iVysílání ČT.
Politická aréna

Tomáš Zdechovský

Marnost nad marnost. Tak by se dal popsat průběh snahy o obnovení procesu a chování soudkyně Gilové v případu údajné vraždy manželky a dcery elektrickým proudem v létě 2013. Přestože ji Kramný prokazatelně nespáchal, soud se snaží znemožnit průchodu spravedlnosti.

Nedávno jsem popisoval důvody, proč si myslím, že je Petr Kramný nevinný. Ukazují to až stovky nových důkazů, expertních stanovisek a nové nezávislé posudky, které by měly zaznít u soudu v tzv. obnově řízení, protože od roku 2014, kdy byl Kramný odsouzen za údajnou vraždu elektrickým proudem, se podařilo drtivou většinu původních „důkazů“ proti němu spolehlivě vyvrátit.

Dokonce jsou ochotní do Česka přijet skutečná světová esa na smrt elektrickým proudem z řad forenzních patologů, kardiologů nebo bývalých vyšetřovatelů FBI. Nikdo je ale u soudu nevyslechne. Soudkyně Gilová o jejich výpovědi nemá zájem, jsou prý nadbytečné. K odsouzení člověka na 28 let má stačit v jejích očích údajně ucelený řetězec nepřímých důkazů, čímž dostává na frak i právní zásada in dubio pro reo – v případě pochybností ve prospěch obžalovaného.

Proč soud nenechá přezkoumat posudky třeba renomované univerzitě?

Soudkyně Gilová, která samu sebe označila za nepodjatou, žádné světově respektované experty k soudu nepřipustí. Vlastně se až tolik nevidím, nepřipustila ani lékaře a vyšetřovatele z Egypta, kde Kramného nepovažovali za vraha a pracovali s verzí o smrti následkem otravy. Nových posudků, které cupují revizní posudek docenta Vorla, který přišel s verzí o smrti elektrickým proudem, je přitom hned pět, což obhajoba považuje za důvod k novému otevření případu a obnovení procesu.

Soudkyně Gilová ale nyní raději zadala, aby bylo prověřeno těchto pět posudků, místo jednoho revizního. Nezajímá ji, že jej rozcupovali špičkoví soudní znalci a lékaři, kteří poukázali nejen na chyby v terminologii posudku, ale především na faktické nesmysly. Například ten o výbletu na těle Moniky Kramné s odkazem na finského profesora Pekka Saukka, který přitom prohlásil, že žádný výblet tvrzený docentem Vorlem na těle obětí nemůže potvrdit a žasl nad tím, jak to pan Vorel mohl konstatovat jen na základě prohlédnutí si pár fotografií.

A víte, kdo má těchto 5 nových posudků přezkoumat? Není to nikdo jiný, než sám autor verze o elektrickém proudu, tedy docent Vorel ze znaleckého ústavu v Českých Budějovicích, který ani nikdy oficiálně nevznikl (chybí mu nejen znalecká doložka, ale především konstitutivní rozhodnutí o vzniku). Sám docent Vorel se přitom nikdy předtím nezabýval vraždami elektrickým proudem a jak dokonce sám řekl, na tyto věci není expert a nikdy jím nebude. I tak ale bude znalecké posudky zpochybňující závěry docenta Vorla posuzovat docent Vorel.

Vražda proudem je prostě nesmysl

Vražda proudem je naprostý nesmysl z mnoha dalších důvodů. Žádné stopy na kůži ani na řezech srdce nenaznačují ani zdaleka, že k ní mohlo dojít. Navíc profesoři a experti na biomechaniku z českých univerzit naprosto vylučují, že by se dal zabít zdravý člověk elektrickým proudem na suché posteli, a ještě k tomu rovnou dva najednou při údajném objetí. Mají proto řadu jasných důkazů. Ostatně i vy se můžete podívat, jak vypadal pokoj, kde egyptští vyšetřovatelé manželku a dceru našli, a to díky časové ose, která k případu postupně vzniká zde.

Svěření přezkoumání nových posudků docentu Vorlovi je tak naprosto nepochopitelné. Nebo pochopitelné jen v případě, že se soudkyně Gilová rozhodla udělat absolutně všechno možné k zahlazení stop po své naprosto neprofesionální práci, kdy soud nepoužíval při posuzování důkazů kritické myšlení. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci.

Kramný zůstane ve vězení, přestože důkazy hovoří v jeho prospěch

Závěrem lze dodat už jen to, že v případu Kramný dostala spravedlnost hodně na frak a ohledně celého soudního procesu platí pořekadlo: Slepec není ten, kdo nevidí, ale ten, kdo nechce vidět. U ostravského krajského soudu vedeného soudkyní Gilovou to platí dvojnásob. Mezitím roky života Petra Kramného strávené ve vězení na Mírově plynou a plynou. A pokud soudní jednání dál povede soudkyně Gilová, nic se na tom nikdy nezmění.