Podnikejme! Podnikejme! Podnikejme!

ÚHEL POHLEDU

Podnikejme! Podnikejme! Podnikejme!
Úhel pohledu

Zdeněk Souček

Superturbulence a superkonkurence

Žijeme v době superturbulence a superkonkurence. Rychlost a rozsah změn, které v celém světě probíhají, nemá v historii světa obdobu. Vědeckotechnický rozvoj nesmírným tempem přináší nové objevy, které jsou rychle zaváděny do života. Vznikají stále nové hmotné i nehmotné produkty. Mladá generace si osvojuje jiný způsob života a styl práce. Meteorologické změny mění život v celých zeměpisných pásmech. Populační vývoj vede k pohybu stamiliónů lidí. Bohatí jsou stále bohatší a chudí stále chudší. Počítače a mobilní telefony se staly tak běžné jako dříve lžíce a nůž. Nastupuje umělá inteligence a masová digitalizace. Vše se urychluje. Podívejme se na tempo výstavby mrakodrapů, mnohakilometrových mostů, na výrobní cyklus automobilu, lékařských operací atd.

Svět je přesycen nabídkou

Začít podnikat a být úspěšným je proto obtížné. Velká většina nově zakládaných podniků rychle zbankrotuje a zanikne.Kdo chce být úspěšný musí přijít s něčím unikátním. Musí být rychlý protože o totéž se jistě pokusí i někdo jiný. Musí být levný, aby zvítězil nad konkurencí. A všechny činnosti tvořící součást podnikání musí být jednoduché a přitom tvořit ucelený komplex.

Rychlost fenoménem doby

To co dříve trvalo léta se nyní zvládá za měsíce, týdny, dny, nebo i kratší období. Reakce dodavatelů na objednávky zákazníků musí být splněny co nejrychleji, pokud možno okamžitě. Požadovaná kvalita přitom musí být dodržena nebo překročena.

Vzdálenosti ztratily svůj význam

Rozvoj logistiky urychlil nevídaným způsobem přepravu. Námořníci již nelelkují v přístavech, ale jsou na svých lodích prakticky stále na moři. Moderní logistika kamionové dopravy nevídaným způsobem urychlila distribuci. Internetový obchod stále víc nahrazuje tradiční formy distribuce.

Vznikají stále nové produkty a nová odvětví

Tradiční („stará“) odvětví ztrácejí své pozice. V pořadí největších světových firem ztratily naftařské a strojírenské firmy svou vedoucí pozici, kterou držely desítky let. Nastoupily sem finanční a počítačové giganty a firmy zábavního průmyslu.

Giganty versus malé a střední podniky

Ekonomické giganty jsou (oproti některým vžitým představám) nositeli a zdrojem nejvýznamnějších vědeckotechnických poznatků, které vznikají v jejich laboratořích. Avšak i malé a střední podniky mají i v současnosti a budou mít i budoucnosti své – možná stále významnější, místo. Vzniká zde množství nových nápadů, které jsou zde rychle realizovány. Co je vlastně „malá“ nebo „střední“ firma je třeba lépe definovat. Dosavadní definice podle počtu pracovníků je zavádějící. Podnik s pouhým jediným pracovníkem může být ve svém odvětví velkým podnikem, jestliže má vysoký podíl na trhu dané komodity.
Výstižnějším kritériem je proto podíl na trhu daného odvětví.

Vyburcujme národ!!!

Vyburcujme celý národ k vymýšlení nových nápadů a jejich rychlé realizaci. Podnikejme!!!

Co je podnikání?

Je to neustálé hledání nových příležitostí, vyvíjení nových hmotných a nehmotných produktů a jejich aktivní uvádění na trh. Je to i zavádění nových procesů ve všech oblastech.

Zákazníkům se musí nabízet takzvané superprodukty. Jsou to produkty, o jejichž existenci zákazníci nevědí, ale když ji zjistí, požadují je a jsou ochotni za ně zaplatit. Jsou to nejefektivnější produkty. Vzpomeňme si na Rubikovu kostku, nejnovější modely chytrých telefonu, crocsy, počítače pro domácnost atd.
Tyto produkty vznikají na základě „šílených“ (crazy) nápadů.

Co je předpokladu úspěšného podnikání

  • Odvaha – je vysoce pravděpodobné že se nápad nepovede a ztratíme vložené prostředky
  • Kreativita – musíme mít nápad, který zákazníkům přináší něco nového, co je zaujme tak, aby produkt koupili. Nebo musíme dosavadní produkt vytvořit levněji (Baťa) nebo dosavadnímu produktu dodat další užitečné vlastnosti (auto také létá).
  • Profesionalita – musíme umět efektivně a odborně provést všechny aktivity probíhající v procesu od vzniku nápadu k jeho realizaci. Těchto aktivit je více, než si představujeme. Jde o aktivity z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, personalistiky, financí, patentoprávní ochrany a dalších. Souhrnně jsou vyjádřeny v takzvané supertabulce.

Podnikat se proto musíme naučit, je to vysoce profesionální činnost.

Školy podnikání

Je nutné vybudovat školy podnikání. Musí ve stručné podobě poskytnout komplexní znalosti o všech aktivitách, které začínající a později a fungující podnikatelé musí zvládat.

Jednoduchost

Podnikatel musí svůj nápad realizovat rychle. Nemůže proto po vzniku nápadu studovat knihy o stovkách nebo dokonce tisíci stránek (odstrašujícím příkladem je nedávno vydaná kniha o marketingu obsahující 1500 stránek). Příklady našich nebo cizích autorů raději neuvádím. Podívejte se do regálů knihkupectví. Je to hrůza.
Vypracovali jsme proto pro všechny aktivity související s podnikáním takzvané minimanuály. Pro každý krok tvořící podnikání je vypracován samostatný minimanuál. Obsahují minimální počet stran textu (například přímé náklady jedinou stránku, tématika vnitřní a vnější logistiky je popsaná na deseti stránkách). Pro větší ilustrativnost jsou vypracovány i v podobě komiksů, které jsou dnes efektivně využívány v moderní výuce managementu.

Pro ilustraci – v USA byl dokonce v podobě komiksu vypracován Kapitál od Karla Marxe.Po ukončení takzvané pandemie nastupuje nová éra. Musíme uvést na trh nové produkty, nabízet a prodávat je novými metodami, provést je celým cyklem spotřeby až po efektivní recyklaci. A proto

PŘEMÝŠLEJME, VYMÝŠLEJME, PODNIKEJME!

Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc., Equilibrium

Ing. Ondřej Presperín, Dream Inovation