Vypsání tendru na Dukovany ohrožuje naši bezpečnost

POLITICKÁ ARÉNA

Vypsání tendru na Dukovany ohrožuje naši bezpečnost
Jaderná elektrárna Dukovany. Foto: Profimedia.cz
Politická aréna

Helena Langšádlová

Poté, co vláda rozhodla o stavbě jaderného bloku v Dukovanech, schválila ve svém usnesení č. 484 ze dne 27. dubna 2020 i bezpečnostní požadavky na tuto stavbu, neboť ta má vedle energetických a ekonomických rozměrů i rozměry bezpečnostní a strategické. Následně došlo k podpisu prováděcí smlouvy mezi státem, ČEZem a EDU II, ve které se tyto společnosti v článku 4.6 jasně zavázaly řídit bezpečnostními požadavky státu a doložit, že je zapracují do zadávací dokumentace.

Znepokojivé je, že dle stanoviska pracovní skupiny složené z Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost podepsaného místopředsedou vlády Janem Hamáčkem dne 14. 9. 2020 bylo z požadovaných 17 identifikovaných hrozeb do zadávací dokumentace zapracováno pouze 5.

Velice znepokojivé je i to, že experti uvedených institucí dostali na zpracování připomínek k zadávací dokumentaci v rozsahu tisíců stran odborného textu v angličtině extrémně málo času a dokonce nelze garantovat, že podklady byly úplné.

Dokument sestavený experty uvedených institucí upozorňuje i na to, že nelze postupovat podle bezpečnostní výjimky § 29 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, aniž by byla bezpečnostní kritéria zohledněna při oslovování uchazečů. Je zřejmé, že tento postup neobstojí ani při soudním přezkumu či před ÚOHS ani před Evropskou komisí. Stejně tak je závažné, že nastavené podmínky v zadávací dokumentaci v zásadě vylučují dopředu některé uchazeče a vyvolávají podezření, že celý projekt je šitý na míru Rosatomu.

Je potřeba zdůraznit, že dle informací pana vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla všichni možní dodavatelé ze tří demokratických zemí umí jaderný blok dodat a oslovení tří uchazečů by zajistilo dostatečně kompetitivní prostředí pro dosažení co nejvhodnější ceny. Neplatí ani to, čím často argumentuje místopředseda vlády Havlíček, že lze bez problému uchazeče vyloučit v průběhu soutěže či na jejím konci, protože by v takovém případě hrozila České republice arbitráž s dopady ve výši stovek milionů.

Pokud nám záleží na naší bezpečnosti, tak bychom měli jasně říct, že neoslovíme uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové, to je Rusko a Čína.

Autorka je poslankyně TOP 09.