Odmítám lži, které šíří moji oponenti

Odmítám lži, které šíří moji oponenti
Politická aréna

POLITICKÁ ARÉNA

Markéta Vaňková

V souvislosti s povolebním vývojem v Brně se v některých médiích objevují informace o mé vazbě na společnost Brandson Enterprises Ltd. a jejího ředitele Irvina Boncampera, které byly publikovány na serveru idnes.cz v roce 2012.

Tyto informace mě mají znevěrohodnit před potenciálními koaličními partnery. Drtivá většina těchto informací je naprosto lživých. Proto jsem se na ně rozhodla reagovat.

1) Společnost Brandson Enterprises Ltd. jsem jako advokátka zastupovala na základě smlouvy o poskytování právních služeb v období od roku 2007 do roku 2011. Předmětem smlouvy bylo vymáhání pohledávek vzniklých z nezaplaceného jízdného vůči původnímu věřiteli Dopravní podnik Ostrava a.s., neboli vymáhání pohledávek za černými pasažéry. Tato činnost je naprosto standardní v rámci výkonu advokátních služeb.

2) Žádné jiné oprávnění, než k vymáhání pohledávek mi uděleno nebylo, neměla jsem udělenou generální plnou moc, natož pak dispoziční oprávnění k účtům společnosti.

3) S ředitelem dané společnosti Irvinem Boncamperem jsem nikdy nejednala, smlouvu jsem uzavírala se zástupcem společnosti v České republice, který za společnost jednal na základě plné moci.

4) Jediná moje dispozice s finančními prostředky společnosti byla ve vztahu k bankovnímu účtu, který jsem osobně založila v bance v Brně. Na tento účet zasílali dlužníci svoje dlužné částky.

5) Za poskytnuté právní služby mně byla ze strany klienta zaplacena smluvní odměna ve výši cca 12.500,- Kč měsíčně.

Rezolutně odmítám, že bych se během své advokátní praxe dopustila něčeho nelegálního. Je to lež, kterou šíří političtí oponenti ODS a jejíž účel je zcela zřejmý.