Kouřim stará, možná úplně nejstarší

GENIUS LOCI

Kouřim stará, možná úplně nejstarší
Tedy byla Kouřim zvaná Stará. Po „počtem lidu mocném“ hradišti zůstalo pár terénních nerovností na místech, kde stály mohutné hradby, které archeolog Miloš Šolle vykopal, prozkoumal, popsal a v 50. letech rekonstruoval, jako by to byly hradby Théb nebo Mykén. Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás