Musíme přijmout tisíce zbytečných krupiérů, stěžují si kasina

Musíme přijmout tisíce zbytečných krupiérů, stěžují si kasinaNOVÉ
Domov

temné mraky nad hazardem

Vojtěch Šeliga

Způsobí sporný výklad zákona o hazardních hrách konec řady kasin? Zákazník kasina má mít možnost zahrát si u kteréhokoliv započitatelného hracího stolu po celou provozní dobu - to v podstatě říká zákon o hazardních hrách. Úředníci ministerstva financí zákon vykládají tak, že u každého herního stolu musí být po celou dobu krupiér a hrozí miliónovými pokutami provozovatelům, kteří to neplní. S takovým výkladem však nesouhlasí majitelé kasin, pro které by to znamenalo přijmout tisíce nových zaměstnanců. „Požadavek na nepřetržitého krupiéra je proti zákonu,“ brání se kasina.

Povinnost přítomnosti krupiérů vyplývá již ze dva roky starého zákona o hazardních hrách. „Požadavek, aby byl krupiér přítomen u každého započitatelného hracího stolu živé hry, vyplývá přímo z příslušných ustanovení zákona o hazardních hrách, který je účinný už od 1. ledna 2017. Tvrzení, že má jít o novou povinnost pro provozovatele kasina, tedy není pravdivé,“ uvedl pro Echo24 Jakub Vintrlík za ministerstvo financí.

„Podle zákona o hazardních hrách musí být v kasinu provozována živá hra jako hlavní činnost. V každém kasinu přitom musí být minimálně 3 stoly pro živou hru s tím, že u nich musí být umožněna hra živé hry po celou provozní dobu kasina. Jinými slovy, po celou provozní dobu kasina vymezenou v povolení k umístění kasina musí být účastníkovi hazardní hry umožněno si kdykoliv zahrát hru živé hry u kteréhokoliv povoleného stolu živé hry provozovaného po celou provozní dobu. Pokud by tedy v kasinu byly 3 hrací stoly živé hry a každý ze 3 přítomných návštěvníků kasina by si chtěl zahrát u odlišného hracího stolu živé hry, musí provozovatel u každého hracího stolu takovou hru umožnit,“ vysvětlil znění zákona Vintrlík.

Zároveň odůvodnil povinnou přítomnost krupiéra: „Během živé hry krupiér provádí činnosti, které na sebe navazují a jsou časově souvztažné a které s provozováním živé hry bezprostředně souvisejí. Aby bylo možné tyto činnosti zajistit a umožnit tak hráči hru živé hry kdykoliv během provozní doby kasina, musí být u každého hracího stolu krupiér fyzicky přítomen. Za porušení výše uvedeného ustanovení může být uložena pokuta ve výši až 3 miliony Kč.“

Zákon nic takového neříká, tvrdí kasina

Výkonný sekretář Asociace kasin Vladimír Eichinger to pokládá za nepochopitelný požadavek: „Je to jako kdyby stát diktoval hypermarketům, že musí být nepřetržitě obsazené všechny pokladny, restauracím, že u každého stolu má stát číšník, nebo kadeřnictvím, že u každé židle musí stát kadeřnice. A to po celou otvírací dobu, bez ohledu na to, zda zákazníci jsou, či nejsou.“

Kasina dle Eichingera navíc požadavek ministerstva splnit nemůžou. Musela by získat tisíce nových krupiérů, kteří na pracovním trhu nejsou. Práce krupiéra je podle Eichingera náročná, znamená práci v prodloužených směnách a o víkendech. „Odborná příprava krupiéra, než je možné ho nasadit do ostrého provozu, trvá půl roku. Zkušený krupiér má vyšší než průměrnou mzdu. Zaměstnávat zbytečně krupiéry by znamenalo u velkých firem vyhodit i stovky milionů korun ročně zbytečně, a to si v dnešní době žádná firma nemůže dovolit.“

Vladimír Eichinger navíc tvrdí, že zákon o povinné přítomnosti krupiéra nic neříká: „V zákoně o hazardních hrách stojí, že v kasinu musí být umožněna hra nejméně u tří hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina. Nic víc a nic míň. Není zde ani slovo o tom, že by u každého stolu měl stát neustále krupiér. Tento zvláštní požadavek vznikl v průběhu roku 2018 na základě nezávazného stanoviska ministerských úředníků.“

Majitele kasin se navíc ohání právní analýzou, která jim dává za pravdu. „Se stanovisky správních orgánů se co do interpretace § 68 zákona o hazardních hrách nelze ztotožnit. Správní orgány prosazují extenzivní interpretaci, která nemá jakoukoliv oporu ve znění zákonného ustanovení, a nelze tak předpokládat, že by ji soud v rámci případného soudního přezkumu ve správním soudnictví podpořil,“ říká analýza Štěpána Holuba z Holubová advokáti s.r.o.

Čtěte také: Ticho na nábřeží? Život na opravených náplavkách výrazně omezí nová pravidla