O nevzdělaných vzdělancích

NÁZORY ČTENÁŘŮ

O nevzdělaných vzdělancích
Názory čtenářů

Josef Šanda

Dovoluji si upozornit na klišé, které se vám v minulém čísle objevilo. (Je zajímavé, jak jsou tato matoucí spojení pro média lákavá). Šlo o spojení "vzdělaná střední třída" v souvislosti s jejím příklonem k levici. Jedná se o to, že příjmově mezi střední třídu postupně prolíná množství absolventů tzv. humanitních oborů univerzit (jedná se o množství obskurních oborů bez jakéhokoliv myslitelného uplatnění), které bohatá euroamerická společnost dokáže docela slušně uživit, a kteří jsou všechno možné, jen ne vzdělaní.

Jejich tušení, že nemají ostatním co nabídnout, vede k iniciativně změnit pravidla fungování společnosti založené na dělbě práce (různě zařazováno jako levicové, zelené, rasově pozitivní apod. myšlení, konzervativci označováno za "vzpouru neschopných"). Výcvik v komunikačních dovednostech a v pěstování sebevědomí jim přináší nepřiměřený vliv a je o nich tedy více slyšet.

Podobně je zažitá poznámka o voličích Trumpa jako o nezaměstnaných ocelářích, která se u vás také objevuje, což snadno vyvrátí i jen letmý pohled na statistiky. A další.

Doporučuji do redakční knihovničky něco od Liessmanna, např. Teorii nevzdělanosti.

Alarmující nevzdělanost absolventů univerzit mohu snad posoudit jako dlouholetý univerzitní pedagog.