Horká půda na univerzitě. Konflikt mezi akademiky míří k etické komisi

Spor na fakultě

Horká půda na univerzitě. Konflikt mezi akademiky míří k etické komisiNové
Domov

Karolína Vaverková

Na jedné straně potenciální vědecký střet zájmů, na druhé nepřípustný nátlak a diskriminace. Takovými pojmy se hemžila nedávná komunikace děkanky Fakulty sociálních věd UK (FSV) Alice Němcové Tejkalové a sociologa Václava Štětky. Jde o spor kvůli podnětu ke Štětkově spolupráci s podnikateli Luďkem Sekyrou a Zdeňkem Bakalou. Štětka postup děkanky považuje za nepřípustný nátlak a šikanu, ta ale předává spor Etické komisi UK. O konfliktu byla řeč i na úterním zasedání akademického senátu fakulty.

Horká půda je kvůli vztahu akademiků a světa byznysu na nejstarší české univerzitě už od chvíle, kdy se objevila zpráva o nyní zrušené partnerské smlouvě mezi UK a společností Home Credit International, spadající do skupiny PPF Petra Kellnera. Kritika se týkala především výše finanční podpory, kterou měla velká společnost významné univerzitě dát. Během tří let by totiž škola získala „pouze“ milion a půl.

V této atmosféře se na FSV konal audit partnerských smluv a partnerství fakulty a vznikl z něj ucelený přehled komerčních partnerství fakulty. V rámci auditu dostala děkanka Němcová Tejkalová podnět od nejmenovaného člena akademické obce ke Štětkově spolupráci s podnikateli Luďkem Sekyrou a Zdeňkem Bakalou. Štětka je členem dozorčí rady nadace Sekyra Foundation a také členem Rady pro redakční nezávislost vydavatelství Economia, které vlastní Zdeněk Bakala.

Děkanka Štětku v půlce října mailem žádala o „informace o charakteru spolupráce s oběma pány“. Podnět se prý týkal „podezření na možný vědecký střet zájmů a spolupráci s kontroverzními podnikatelskými subjekty“.

Štětka, jehož nyní zaměstnává Univerzita Loughborough a u UK má pouze částečný úvazek, v reakci na dotaz děkanku kritizoval za styl, jímž prosbu napsala. Detaily své spolupráce nesdělil. „Není mi známo, že bych měl jakoukoli povinnost poskytovat fakultě informace o mých dalších, mimopracovních aktivitách, nota bene na základě jakéhosi anonymního udání,“ uvedl Štětka.

Spor tak míří dál. Děkanka se rozhodla nechat věc posoudit Etickou komisi UK, její postup Štětka také kritizuje.

„Žádný podobný případ, kdy by bylo podezření, že vědec či vědkyně FSV UK nejsou nezávislí ve vztahu ke svému výzkumnému tématu kvůli spolupráci s některou ze zkoumaných entit, případně blízce spolupracovali s podnikateli s kontroverzní reputací, nebyl řediteli institutů a vedoucími centre při jejich plošném šetření na základě tohoto podnětu zjištěn,“ uvedla dále děkanka v materiálu pro úterní zasedání senátu.

Zmíněné korespondence jsou součástí zveřejněných materiálů k úternímu zasedání akademického senátu, který o případu jednal. Senátoři vyjádřili podporu děkance. Na jednání přes skype vystoupil i Václav Štětka, který její jednání označil za šikanu.

Kvůli česko-čínským konferencím opustí FSV UK tři zaměstnanci

Akademický senát se v úterý zabýval i děním dění okolo Střediska bezpečnostní politiky na FSV. Bývalý tajemník Česko-čínského centra UK Miloš Balabán z fakulty odejde kvůli spornému financování česko-čínských konferencí. Pracoviště ze stejného důvodu opustí k 31. lednu 2020 rovněž Libor Stejskal a Mirka Kortusová ze Střediska bezpečnostní politiky Institutu politologických studií (SBP IPS FSV UK). Všichni tři se na tom v pondělí domluvili s děkankou FSV UK Alicí Němcovou Tejkalovou.

Server Aktuálně.cz v říjnu napsal, že Balabán lhal o financování česko-čínských konferencí. Podle pořadatelů těchto konferencí tvrdil, že naprostou většinu nákladů platilo samo centrum, ale konference platila čínská ambasáda, uvedl server. Například za letošní zářijovou výroční konferenci Česko-čínského centra tak podle něj Číňané zaplatili firmě Středisko bezpečnostní politiky, kterou Balabán založil, přes 600 000 korun. Balabán následně na funkci tajemníka centra rezignoval.

Vedení UK čelilo v poslední době kritice kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně. Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Rektor Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.

Dále čtěte: „Nechceme být vtahováni do iracionálních debat.“ Home Credit odstupuje od smlouvy s UK

Dusno kvůli Home Creditu. Část akademiků žádá rektorovu „sebereflexi”