Praha při zřízení fondu COVID asi porušila zákon. Hřibova neschopnost ohrožuje podnikatele, zlobí se ODS

POMOC PODNIKATELŮM

Praha při zřízení fondu COVID asi porušila zákon. Hřibova neschopnost ohrožuje podnikatele, zlobí se ODS
Domov

Echo24

Pražští zastupitelé za ODS navrhli, aby magistrát prošetřil, jestli nedošlo k pochybení při zřízení fondu COVID, kterým chtělo hlavní město pomoci podnikatelům zasaženým koronavirovou pandemií. Podle občanských demokratů totiž Praha mohla porušit zákon, což by mohlo mít za následek vracení pomocí v celkové výši 600 milionů korun. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) si stojí za tím, že postup hlavního města byl v pořádku.

„Pokud se podezření prokáží, znamená to, že neschopnost primátora Hřiba a celé jeho pirátské koalice existenčně ohrožuje pražské podnikatele zasažené krizí. Díky neodbornému vedení města primátorem Hřibem jim tak na místo pomoci hrozí, že mohou být jejich smlouvy se Záručním fondem zpochybněny. To pro mnohé z nich může znamenat definitivní likvidaci. Ve své zpupnosti si primátor Hřib vůbec neuvědomuje, že svým fušerstvím a nekompetentností může přivést tisíce Pražanů do existenčních problémů a ztrát pracovních míst,“ uvedla předsedkyně zastupitelů za ODS Alexandra Udženija.

Zastupitelé za ODS Praha proto na čtvrtečním jednání zastupitelstva navrhli usnesení, aby se podezření prošetřilo a jejich domněnka se buď potvrdila, nebo vyvrátila. Občanským demokratům se hlavně nelíbí, že by pražští živnostníci museli vyplacenou podporu vracet.

„Jako předsedkyně kontrolního výboru jsem od JUDr. Hany Marvanové obdržela podnět na prošetření zřízení ‚Záručního fondu COVID Praha 2020‘. Dle vyjádření ministerstva vnitra, které jsem si vyžádala, existuje důvodné podezření, že Praha při zřízení záručního fondu nepostupovala v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, konkrétně §35 odst.6. Zároveň hrozí, že Rada hlavního města Prahy překročila své kompetence a nedodržela závazné vnitřní postupy. Pokud se toto podezření prokáže, hrozí ze zákona sankce, která povede k absolutní neplatnosti celého Záručního fondu COVID Praha 2020,“ dodává Jaroslava Janderová, předsedkyně kontrolního výboru ZHMP.

Za úvěr neručí město, brání se Hřib

Primátor Hřib si stojí za tím, že vše proběhlo v pořádku. „Dle názoru legislativního a právního odboru magistrátu byl zvolený postup v souladu s předpisy. Za úvěry neručí město, ale banka a navíc se v tomto případě uplatňuje nadřízená evropská legislativa, protože jde o peníze z EU. Mrzí mně to zpochybňování pomoci podnikatelům i zvoleného způsobu ze strany Hany Marvanové. Zvláště, když ona sama prosadila do volebního programu Spojených sil, že by město mělo lidem ručit za hypoteční úvěry,“ uvedl primátor ve vyjádření pro Echo24.

Hřib uznal, že magistrát nedodržel stanovený procesní postup daný vnitřními mechanismy. „Kdyby totiž měl být dodržen, tak by se pomoc podnikatelům nepřiměřeně odkládala. V krizi bylo nutné jednat rychle. Nicméně členům rady byl rozeslán materiál již v průběhu týdne v rozpracovaném stavu, před vypořádáním připomínek s ČMZRB tak, aby se s nim mohli seznámit. Odbor evropských fondů pak zpracovával tento materiál na základě požadavků městské rady a zadal ho 14 dní před jeho schválením,“ dodal.

Na nesrovnalosti při zřizování pražského fondu COVID upozorňoval už dříve šéf hnutí ANO na Praze 11 a místní místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání Ondřej Prokop. „Materiál čítající více než 100 stran obdrželi jednotliví členové RHMP ve středu v noci a již následující den, kdy byla svolána mimořádná schůze RHMP, měli o tomto materiálu rozhodovat. Materiál byl přijat v časové nouzi, bylo postupováno značně nestandardně a hlavně v rozporu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve kterém se v § 35 odst. 6 explicitně uvádí, že hlavní město Praha nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob. Právě k tomuto faktu se již vyjádřilo i ministerstvo vnitra ve dvou stanoviscích, která na tento rozpor upozorňují,“ uvedl v prohlášení zaslaném deníku Echo24.

Foto: Týdeník Echo

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.