Stávka za klima se protáhne. Studenti jsou připraveni zůstat na rektorátu přes víkend

Stávka za klima se protáhne. Studenti jsou připraveni zůstat na rektorátu přes víkendFotogalerie uvnitř
Domov

Názory studentů uvnitř

Karolína Vaverková

Na nejstarší české Univerzitě Karlově je podzimní semestr 2019 docela výživné období. Aféru okolo smlouvy o partnerství se společností Home Credit International totiž střídá okupační stávka, která se z filozofické fakulty přesunula na rektorát univerzity. Od středy tam přespává zhruba dvacet lidí, zůstat chtějí i přes víkend.

Stávku živí dvě témata, boj za klimatickou změnu a výzva k rezignaci rektora Tomáše Zimy. Tu demonstranti zdůvodňují mimo jiné již zrušenou smlouvou se společností ze skupiny PPF. Dále rektoru Zimovi vyčítají, že se dle nich staví nezodpovědně k ochraně klimatu. Stávkující uvedli, že mezi nimi nejsou jen posluchači Univerzity Karlovy, ale i jiných vysokých škol v Praze, Brně či Olomouce. Studují prý například umělecké, matematicko-fyzikální nebo humanitní obory.

Rektor výzvu nevyslyší a studenty zve k diskuzi na půdě Akademického senátu UK, kde bude mimořádně zařazen bod k problematice klimatických změn. „Stávkujícím studentům ve čtvrtek univerzita nabídla možnost diskuze o tématu klimatické změny a možných opatřeních v rámci univerzity, konkrétně na nejbližším zasedání Akademického senátu UK, na kterém bude mimořádně zařazen bod, jenž se bude této problematice věnovat,“ uvedla univerzita ve čtvrtek.

Stávka se protáhne i přes víkend. Iniciativa Univerzity za klima, která protest organizuje, totiž avizuje, že na půdě rektorátu hodlá zůstat i přes víkend, sdělila to deníku Echo24. Vedení rektorátu studentům v přenocování nebude bránit.

Studentů Univerzity Karlovy je ale 45 tisíc. Jak se na stávku dívají další studenti z dalších fakult? Deník Echo24 proto oslovil jejich zástupce.

Stávka sice začala na půdě filozofické fakulty, podpora ale zaznívá i od studentů pedagogické fakulty, fakulty humanitních studií či katolické teologické fakulty. „Jako student si sama uvědomuji, že studenti často byli, jsou a měli by být hybnou silou v otázce řešení společenských problémů. Je tedy vcelku ostudou, že zapojení vysokoškolských studentů do řešení otázky klimatu trvalo tak dlouho a předběhli nás i žáci základních a středních škol. Jsme to my, kteří by neměli mlčet,“ uvedla pro Echo24 studentka a členka Akademického senátu Pedagogické fakulty Tereza Marešová s tím, že pro ni osobně stávka ideální není. „Přiznám se ovšem, že i tak její myšlenku podporuji, jelikož upozorňuje na závažný problém,“ dodala.

Podobně hovoří a stávky se účastnil student katolické teologické fakulty a taktéž člen fakultního senátu Vilém Kubáč. „S požadavky se plně ztotožňuji. Myslím, že se tam poukazuje na nesmírně důležitá aktuální témata, jednak poukazování na hrozby klimatické změny a v souvislosti s ní nečinností vrcholných politiků ČR a jednak na kauzy spojené s rektorem Zimou,“ sdělil Kubáč.

Vlažnější přístup ke stávce avizují zástupci 1. Lékařské fakulty UK, ale i Matematicko-fyzikální fakulty UK. „V rámci posledních dní jsme nezaznamenali na naší fakultě významnější studentské proudy, které by se přikláněly k podpoře stávky, nebo ji naopak nějakým způsobem odsuzovaly. To ovšem neznamená, že takové názory mezi studenty nejsou. Mezi samotnými senátory aktuálně nepřevládá jednotný názor a tedy se nebudeme v tuto chvíli blíže vyjadřovat,“ sdělil deníku Jan Hrabovský ze Studentské komory Akademického senátu MFF.

Demonstrování problémy zjednodušuje, navíc často na protistranu působí především tak, že kvůli tlaku odmítá ustoupit, upozornil člen Akademického senátu 1. Lékařské fakulty UK David Novotný. „My jako zástupci studentů v organizačních složkách univerzity jsme si zvolili cestu, při které se snažíme o problémech diskutovat a změnit je dlouhodobou prací. Mně osobně není myšlenka protestů příliš blízká, stejně jako požadavky ve formě ultimát,“ dodal. „Na druhou stranu si uvědomuji, že někdy je pro posunutí výsledků třeba udělat krok, který s diskusí otřese. My v senátu se tedy budeme nadále snažit o pomalé posouvání diskusí směrem, který považujeme za správný, bez zbytečného zjednodušování, konstruktivní debatou. Zároveň připouštíme, že jiný přístup může našim snahám prospět,“ uvedl Novotný.

Kritické ohlasy má stávka u studentských zástupců přírodovědecké fakulty, kteří jsou členy akademickém senátu celé univerzity. „Já té stávce moc nerozumím. Jestli ochrana životního prostředí, včetně klimatu, něco potřebuje, je to racionalizace celé debaty. O to se myslím naše univerzita snaží,“ odpověděl na dotaz deníku Echo24 Jan Pačes z fakulty.

„Plně respektuji právo se vyjadřovat a konat stávku, stejně jako nutně se otázkou klimatu zabývat. Nicméně poté, co předchází věcná debata. Členové senátu opakovaně zvali uskupení těchto osob (stávkujících) na jednání Sociální komise a připravili jsme i materiály o tom, co se na UK udělalo v této oblasti a chystá udělat,“ sdělil za senát David Hurný. „Bohužel nikdy nedorazili. Toto uskupení nikdy předtím nepředneslo, pokud je mi známo, vedení UK ani senátorům, své požadavky,“ dodal.

Foto:

Speciál 30 let svobody

Přečtěte si názory studentů UK, kteří deníku Echo24 odpověděli na dotazy ke stávce.

Jan Pačes, člen Akademického senátu UK a Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK

Já té stávce moc nerozumím. Jestli ochrana životního prostředí včetně klimatu něco potřebuje, je to racionalizace celé debaty. O to se myslím naše universita snaží. Naopak jsem rád, že se pan rektor nesnaží bádání v tomto směru nijak ovlivňovat, případně tlačit debatu směrem libým nějakému konkrétnímu světonázoru. Propojení boje proti změnám klimatu se snahou o odvolání rektora Zimy mi přijde poněkud kostrbaté. Myslím, že takováto akce pana rektora spíše posílí. Samotná forma stávky a její komunikace mi nepřijde příliš přehledná. Za nešťastné považuji též načasování okupační stávky na FF na čas voleb. Stejně tak považuji za políček odkazu 17. listopadu drobné extremistické excesy, které celou akci provázejí. Četl jsem názory řady studentů a ve středu jsem měl na Noci fakulty možnost mluvit s velkým množstvím lidí z různých fakult a názory na stávku byly v drtivé většině negativní.

Jan Hrabovský, Studentská komora Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty

V rámci posledních dní jsme nezaznamenali na naší fakultě významnější studentské proudy, které by se přikláněly k podpoře stávky, nebo ji naopak nějakým způsobem odsuzovaly. To ovšem neznamená, že takové názory mezi studenty nejsou. Mezi samotnými senátory aktuálně nepřevládá jednotný názor a tedy se nebudeme v tuto chvíli blíže vyjadřovat. Tato situace se samozřejmě může změnit v případě, že bychom za tímto účelem byli ze strany studentů osloveni.

Můj osobní názor na situaci je takový, že dlouhodobě podporuji, aby se studenti angažovali v otázkách fungování fakulty a potažmo univerzity jako celku. V první řadě se mohou obracet právě na své zástupce v akademických senátech a komunikovat s nimi. Pokud je tato forma protestu vedena kultivovanou cestou, tak na ní nevidím osobně nic špatného a doufám, že povede k případnému nastolení dialogu.

Agáta Hrdličková, členka Akademického senátu Fakulty humanitních studií UK

Sama za sebe mohu říct, že stávku podporuji. Je potřeba poukázat na to, že klimatické změny nejsou abstraktní pseudoproblémy, kvůli kterým protestují studenti za oceánem nebo ve Švédsku, kteří nemají nic lepšího na práci. Týká se to nás všech a opravdu jde o naši budoucnost. V rámci FHS řešíme otázku změn, které může fakulta udělat, aby učinila svůj provoz ekologicky udržitelnějším, ideálně uhlíkově neutrálním. Narážíme ale na to, že, aby to opravdu dávalo smysl, je potřeba změny řešit na úrovni rektorátu, tedy pro celou univerzitu, neboť se týkají centrálně soutěžených zakázek. Proto právě tlak na rektorát vnímám jako zcela legitimní.

Stejně tak sdílím obavu, zda je možné předpokládat, že rektor Zima upřednostní řešení environmentálních otázek před řešením kauz, které se kolem něj poslední dobou objevují. Myslím, že tato negativní publicita ho musí velmi vytěžovat a bylo by vhodné, kdyby vedení univerzity převzal/a nezatížený/á kandidát/ka, který/á by mohl/a více energie věnovat právě tomuto palčivému problému.

Zároveň každá podobná symbolická akce zvyšuje povědomí o klimatických otázkách v celé společnosti a umožňuje je aktivněji řešit i na politické úrovni, kde je nejdůležitější, aby se změny začaly odehrávat. Už nestačí třídit odpad a omezit maso na našem jídelníčku. Potřebujeme globální systematickou změnu. Dokud budou mít na řešení klimatické krize největší vliv ti, kteří ze současné situace nejvíce profitují, nečeká nás dobrá budoucnost.

Tereza Marešová, členka Akademického senátu Pedagogické fakulty UK

Jako student si sama uvědomuji, že studenti často byli, jsou a měli by být hybnou silou v otázce řešení společenských problémů. Je tedy vcelku ostudou, že zapojení vysokoškolských studentů do řešení otázky klimatu trvalo tak dlouho a předběhli nás i žáci základních a středních škol. Jsme to my, kteří by neměli mlčet. Nemohu mluvit za ostatní studenty, ale z mého osobního hlediska není stávka ideálním řešením. Přiznám se ovšem, že i tak její myšlenku podporuji, jelikož upozorňuje na závažný problém.

David Novotný, člen Akademického senátu 1. Lékařské fakulty UK

My jako zástupci studentů v organizačních složkách univerzity jsme si zvolili cestu, při které se snažíme o problémech diskutovat a změnit je dlouhodobou prací. Mně osobně není myšlenka protestů příliš blízká, stejně jako požadavky ve formě ultimát. Demonstrování problémy zjednodušuje, navíc často na protistranu působí především tak, že kvůli tlaku odmítá ustoupit. Na druhou stranu si uvědomuji, že někdy je pro posunutí výsledků třeba udělat krok, který s diskusí otřese. My v senátu se tedy budeme nadále snažit o pomalé posouvání diskusí směrem, který považujeme za správný, bez zbytečného zjednodušování, konstruktivní debatou. Zároveň připouštíme, že jiný přístup může našim snahám prospět.

Současné protesty studentů reagují na dvě nezávislá témata. Jedním jsou témata ekologická, která nejsou primárně doménou lékařských fakult a nesouvisí se současným vedením fakulty, které je protestujícími také kritizováno. Osobně jsem rozhodně příznivcem změn vedoucích k dlouhodobé udržitelnosti vývoje společnosti, stejně jako asi většina zodpovědně smýšlejících lidí. Je dobře o takových věcech mluvit a měnit je co nejdříve, ale konkrétní body je třeba diskutovat především s odborníky.

Problematika současného vedení univerzity a nedávných afér spojených se jménem pana rektora rezonuje celou univerzitou a především studentské komory senátů o ní živě diskutovaly. Konkrétně aféra okolo smlouvy se společností Home Credit se dlouze probírala na setkání studentské části našeho akademického senátu. Shodli jsme se na tom, že univerzita má být společenským nositelem morálních hodnot a vybírat si partnery podle jiného klíče, než je jen finanční výhodnost. Stejně tak například lékařské fakulty nemají za partnery společnosti prodávající cigarety, ačkoliv je to právně v pořádku. Proto jsme i na plénu akademického senátu tyto myšlenky prezentovali a byli jsme rádi, že se naše fakulta od smlouvy distancovala. Není nám blízké ani podnikání společnosti Home Credit, ani přibližování univerzity směrem k Čínské lidové republice, která je známá svým špatným přístupem k lidským právům.

Vilém Kubáč, člen Akademického senátu Katolické teologické fakulty UK

Stávky za klima jsem se aktivně účastnil, jak v budově FF UK, tak na rektorátu. S požadavky se plně ztotožňuji, myslím, že se tam poukazuje na nesmírně důležitá aktuální témata, jednak poukazování na hrozby klimatické změny a v souvislosti s ní nečinností vrcholných politiků ČR a jednak na kauzy spojené s rektorem Zimou. Plánuji se dalšího vývoje stávky účastnit. Na stávce jsem potkal lidi napříč fakultami i univerzitami, a to včetně spolužáků z KTF UK či našich absolventů. Jsme oproti například FF UK malá fakulta, a proto bylo zastoupení našich studentů a studentek poměrně nižší, ale soudím, že důstojné. Na KTF UK nám boj proti klimatické změně není rozhodně cizí, se studentským spolkem Copertino jsme například v souvislosti s ní uspořádali besedu se zástupci Fridays for future a Limity jsme my.

David Hurný, člen Akademického senátu UK a Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK

Plně respektuji právo se vyjadřovat a konat stávku, stejně jako nutně se otázkou klimatu zabývat. Nicméně poté, co předchází věcná debata. Členové senátu opakovaně zvali uskupení těchto osob na jednání Sociální komise a připravili jsme i materiály o tom, co se na UK udělalo v této oblasti a chystá udělat. Bohužel nikdy nedorazili. Toto uskupení nikdy předtím nepředneslo, pokud je mi známo, vedení UK ani senátorům, své požadavky.

Pokud jde o důvody, které řekli v Karolínu ve středu – všechny body již projednával AS UK (partnerství s Home Credit: za tuto věc se rektor omluvil, predátorské časopisy a jmenování děkanky fakulty sociálních věd: akademický senát veškeré informace měl a v demokratických volbách zvolil paní děkanku, zásah rektora by byl v rozporu v respektováním samostatnosti fakulty, pokud jde o personální otázky, posudky v kauze prof. Kováře: ani toto není nic nového a ano, považuji je za nešťastné). Souvislost ale s bojem za klima je zde nulová. Zaráží mě také fakt, že návrhy na odvolání rektora vznášejí osoby, které nejsou ve vztahu s UK (a o jejich informovanosti o daných problémech pochybuji).

Dále čtěte: OBRAZEM: Studenti budou v Karolinu nocovat dál, univerzita chce diskutovat

Související články