Brusel žádá pro Česko pokutu. Nemáme v zákoně kvóty na evropské filmy

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

Brusel žádá pro Česko pokutu. Nemáme v zákoně kvóty na evropské filmy
Evropská komise zažalovala Česko a další členské země EU. Foto: Shutterstock
1
Svět

Evropská komise zažalovala Česko a další země EU za to, že nepřijaly opatření v souvislosti s novými pravidly pro audiovizuální vysílání. Pravidla přijatá v roce 2018 měly státy začít uplatňovat už od roku 2020. Komise tak požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty na základě Smlouvy o fungování Evropské unie. „Cílem těchto nových unijních pravidel je vytvořit bezpečnější, spravedlivější a rozmanitější audiovizuální prostředí,“ uvedla komise v tiskové zprávě.

Směrnice má podle unijní exekutivy mimo jiné zlepšit ochranu dětských diváků, podpořit kulturní rozmanitost obsahu televizního vysílání či rozšířit definici nezákonného a škodlivého obsahu na internetové videokanály. Žaloby se kromě Česka týkají také Slovenska, Irska, Rumunska a Španělska.

Komise připomněla, že členské státy měly podat zprávu o přijatých opatřeních již do září 2020. „Vzhledem k tomu, že příslušná vnitrostátní pravidla přijata nebyla, zaslala Komise v listopadu 2020 výzvy 23 členským státům, po nichž následovalo devět odůvodněných stanovisek v září 2021 a dvě v listopadu téhož roku. Výše uvedené členské státy dosud směrnici o audiovizuálních mediálních službách nepromítly plně do svého práva a nesdělily přijatá opatření. Komise se proto dnes rozhodla předložit tyto věci Soudnímu dvoru Evropské unie,“ uvádí v tiskové zpráva.

Nová pravidla se mají dotýkat vnitrostátních regulačních orgánů pro média, stanovit pravidla pro ochranu nezletilých osob před škodlivým obsahem v online prostředí či zavést kvóty, podle kterých musí služby typu Netflix nabízet ve svém obsahu alespoň 30 % evropské produkce.

„Kvůli opožděnému zapracování nemusí mít občané a podniky v Česku, Irsku, Rumunsku, Španělsku a na Slovensku možnost opírat se o všechna ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách,“ dodává komise v tiskové zprávě.