Neziskovky si mohou od Komárkovy nadace rozdělit milion korun na zvelebení města

GRANT NA PROMĚNU MĚSTA

Neziskovky si mohou od Komárkovy nadace rozdělit milion korun na zvelebení města
Karel Komárek Foto: KKCG
Ekonomika

Echo24

Nestátní neziskové organizace mohou v současné době podávat žádosti o grant v rámci programu Proměň své město, který vyhlásila Nadace Proměny Karla Komárka. Výzva má za cíl umožnit lidem zvelebit veřejný prostor ve svém městě se zapojením lokálních zdrojů a komunit. O podporu lze žádat až do konce prosince, nadace následně rozdělí celkovou částku jeden milion korun.

O podporu mohou žádat neziskové organizace z celé České republiky. Podpořeno může být až šest iniciativ, které na svůj projekt mohou získat až 200 000 korun.

„Chceme podpořit neziskové organizace, které mění své okolí a aktivně zapojují občany do proměny města. Podpoříme je v aktivní komunikaci směrem k veřejnosti, v oblasti fundraisingu, a pomůžeme jim v rámci projektového řízení. Budeme pro ně průvodci a poskytneme jim odborné zázemí pro jejich růst,“ říká programová ředitelka nadace Petra Lepková Melingerová.

„V těchto projektech se skrývá potenciál pro větší a rozsáhlejší proměny. Aktivita místních iniciativ stála např. u proměny Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni nebo Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, které nadace významně podpořila,“ dodala Lepková Melingerová.

Žádat mohou neziskové organizace nejen na projekty s trvalou hodnotou, ale také na dočasné proměny veřejného prostoru. Nadace chce dle svého vyjádření podpořit lidi, kteří se snaží pro své město udělat něco dobrého. Cílem nemusí být nutně jen samotné zvelebení, ale také další vzdělávání a rozvoj dovedností aktivních občanů, kteří o své okolí pečují. V neposlední řadě jde také o zvýšení povědomí o významu životního prostředí pro společnost a přinášení nových pohledů na veřejnost.

Luboš Veselý, který je pověřen vedením nadace uvedl, že Proměny už pomáhají zhruba 14 let. „Za 14 let naší činnosti jsme mezi příjemce naší podpory rozdělili částku 133 milionů korun. Lidem, kteří za podpořenými projekty stojí, jsme kromě finančního příspěvku poskytli odborné poradenství a oporu v jejich úsilí o změnu místa, kde žijí. Pomohli jsme s proměnou 6 městských parků a
17 zahrad mateřských škol po celé České republice a dále jsme mimo jiné podpořili 15 občanských iniciativ,“ uvedl Veselý.

Podmínky získání nadační podpory, on-line formulář žádosti a další užitečné informace pro žadatele jsou dostupné na stránkách Nadace Proměny.