Velký papež splněných nadějí

ÚHEL POHLEDU

Velký papež splněných nadějí 2
Úhel pohledu
Mateusz Morawiecki
Sdílet:

Rok 2020 je pro Polsko mimořádný. Připadá na něj mnoho výročí, která jsou navzájem provázána. Připomínáme si sté výročí narození Jana Pavla II., ale také uplynulo sto let od bitvy u Varšavy, která zachránila Polsko a Evropu před vojsky bolševického Ruska. Právě varšavské vítězství přineslo mladému Karolu Wojtyłowi šanci vyrůstat ve svobodné zemi.

Tato svoboda skončila útokem nacistického Německa 1. září a sovětského Ruska 17. září 1939. Nicméně tento nenápadný chlapec z Wadowic pomohl nakonec přemoci impérium zla – to je bezpochyby jeden z nejvíce fascinujících příběhů 20. století.

Co pro mě osobně znamenal Jan Pavel II.? Papežovo učení bylo u nás doma vždy přítomné. Měl jsem to štěstí, že milosrdenství, o němž Jan Pavel II. tolik hovořil, si mí rodiče uchovali hluboko v srdci. Moje maminka s vřelostí sobě vlastní přetavovala velká papežská slova do praxe všedního života. Dodnes si pamatuji, jak můj tatínek s velkým vzrušením očekával papežskou pouť do Polska. S transparentem Víra a nezávislost v ruce a s odvahou bojovat o Boha v časech strachu a nevíry. Ateistický komunismus nikdy nepochopil skutečnou sílu papežského učení, v němž hrála klíčovou roli lidská důstojnost. Temnotám hlubokého socialismu Jan Pavel II. stavěl do protikladu intelektuální a duchovní bohatství katolického personalismu. Právě z něj se zrodila Solidarita. V určitém smyslu byla revoluce Solidarity revolucí křesťanského personalismu, revolucí lidské důstojnosti. A papež se stal (téměř jako svatý Petr) skálou, na níž jsme stavěli víru ve svobodné a solidární Polsko.

Jan Pavel II. nejen měnil běh dějin, ale také umožňoval dějiny nově chápat. Historie byla vždy mojí vášní a musím přiznat, že četba papežovy knihy Paměť a identita na mě zapůsobila jako málokterá kniha v mém životě. Je to mimořádné svědectví, které nám všem osvětluje, že křesťanství je opravdovým srdcem Evropy. A i když se někdy říká, že národy stvořili historici, Paměť a identita ukazuje, že evropská arché tkví právě v nerozlučném spojení těch dvou titulních pojmů. Právě velké dědictví paměti, které papež popisoval metaforou „dvou plic Evropy”, rozdrtilo na prach železnou oponu – zneplatnilo to falešné rozdělení kontinentu. Je naší povinností o toto dědictví dbát: o paměť o malých vlastech a velkých hrdinech. Bez toho, bez identity zakořeněné v paměti o velkých, ale i tragických okamžicích dějin národa, se ve světě ztratíme, přijdeme o svou identitu.

Zároveň však musíme uvěřit – tak jako Jan Pavel II. – v krásu Evropy. Papež stejně jako sv. František miloval její přírodu, a podle vzoru svých duchovních a intelektuálních průvodců – sv. Tomáše Akvinského, sv. Jana od Kříže a Maxe Schelera – se neustále otevíral vůči její kultuře. Žil přitom v době, kdy se o Evropě dalo opravdu silně pochybovat. Jako mladík prožil okupaci Polska hitlerovským Německem, a později – jako představitel polské církve – byl šikanován komunistickou mocí. Jako málokdo znal hořkou zkušenost obou totalitních režimů, které v naší Evropě napáchaly tolik zla. Ale právě z této „daleké země” přišlo poselství duchovní obnovy pro Evropu a svět.

Do Říma si s sebou sv. Jan Pavel II. přinesl hlubokou úctu k Faustyně Kowalské a jejímu učení o Božím milosrdenství. Tuto polskou mystičku také později svatořečil. Encyklika Dives in misericordia vyrůstá právě z kultu Božího milosrdenství hlásaného sv. Faustynou. Jan Pavel II. nás učí, že milosrdenství se „ve svém skutečném a plném tvaru projevuje jako docenění, jako povznesení vzhůru, jako vydobývání dobra z veškerého na sebe navrstveného zla, které je ve světě a v člověku“. Svět, který dnes zápasí s pandemií koronaviru, potřebuje právě návrat k papežskému učení o solidaritě a milosrdenství. Právě v Božím milosrdenství bychom měli hledat sílu, abychom mohli čelit nákaze, jež se tak bolestně dotkla našeho kontinentu a světa. Nejslabší, senioři a nejohroženější potřebují pomoc ještě ve větší míře než dosud, a naší povinností je tuto pomoc poskytnout. V těchto dnech jsme všichni naplněni obdivem ke zdravotníkům, k jejich obětavosti v první linii boje s pandemií. Tato obětavost není jen příkladem profesionality, ale také velkým morálním odkazem. Ztělesněním jiného, stejně důležitého papežského poselství – naděje.

Významná část pontifikátu Jana Pavla II. totiž připadla na období krizí. Svatý otec v těchto dobách nekázal nezřízený optimismus, který nebere ohled na realitu. Učil nás moudré naději, neboli víře v lepší řád než je ten, v němž žijeme. Dnes, kdy se epidemiologická krize přerodila v největší hospodářský propad za posledních téměř sto let, tuto naději velmi potřebujeme. Hledáme ji u Jana Pavla II. – papeže splněných nadějí. Slova, kterými v roce 1979 posiloval davy svých krajanů shromážděných na tehdejším náměstí Vítězství ve Varšavě, dodnes elektrizují: „I volám já, syn polské země, a současně já, Jan Pavel II., papež, volám ze samé hloubi tohoto tisíciletí, volám v předvečer svátku Sestoupení Ducha svatého, volám s vámi všemi: Nechť Tvůj Duch sestoupí! Nechť Tvůj Duch sestoupí a obnoví tvář země. Této země!” Ozvěna těchto slov dorazila do Gdaňsku, kde se zrodila Solidarita. Ozvěna těch slov pronikla též do Berlína, kde padla Berlínská zeď, a spolu s nimi se sesula také železná opona. Slova a činy Jana Pavla II. tehdy změnily tvář Evropy. Ať tento odkaz Jana Pavla II. také dnes proměňuje tvář každého místa v Evropě, které se potýká s pandemií. Ať do každého kouta našeho kontinentu přináší naději, solidaritu a uzdravení.

Mateusz MORAWIECKI, premiér Polské republiky
Text vychází současně v polském časopise Wszystko co najważniejsze.

Foto: Týdeník Echo

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

uhel-pohledu
×

Podobné články