Spolek Dvojka sobě by mohl loď (A)void provozovat až do konce roku, nabídku ale odmítá

Spolek Dvojka sobě by mohl loď (A)void provozovat až do konce roku, nabídku ale odmítá
Domov

PRONÁJEM GALERIE

Echo24

Loď (A)void Floating Gallery u Železničního mostu, která dostala od Prahy výpověď, by nakonec mohla u nábřeží vydržet až do konce letošního roku. Městská společnost Trade Centre Praha (TCP) nabídla spolku Dvojka sobě, která podnik provozuje, uzavření smlouvy na provoz až do 31. 12. 2020, podle které by si loď pronajala TCP a následně ji podnajala spolku Dvojka sobě. Podmínkou je, že nebudou rušit okolí hlukem. Později má dojít k vyhlášení otevřeného výběrového řízení. Spolek nabídku však odmítá.

Kurátor pražských náplavek Petr Hozman považuje tuto variantu za jedinou, umožňující pokračování činnosti minimálně do konce roku 2020. „Od doby, kdy jsem nastoupil na pozici kurátora, se věnuji primárně lodi (A)VOID a problémům, které jsou s ní spojené. Upřímně bych raději řešil její další program. Za tu krátkou dobu jsem nezaznamenal ze strany TCP nebo mého předchůdce Jiřího Sulženka žádnou ambici loď odstraňovat, nahrazovat ani ji jinak kulturně dehonestovat. Vlastně mi přijde, že se všichni snažíme hledat řešení, jak loď udržet otevřenou a funkční,“ uvedl. Loď samotná je však majetkem majetkem Pražské paroplavební společnosti, a.s., spolek Dvojka sobě si ji pouze pronajímá. Předseda představenstva společnosti TCP Filip Veselý také uvedl, že společnost TCP by za  měsíce prodlouženého nájmu požadovala pouze symbolickou částku. Podle společnosti TCP ale spolek Dvojka sobě toto řešení situace opakovaně odmítá.

Foto: Echo24.cz

V tiskové zprávě TCP uvádí, že pokud spolek Dvojka sobě nebo provozovatel občerstvení na lodi, Petr Pošvic z agentury Liver Music, nebudou mít zájem v provozování lodi (A)VOID pokračovat, vyhlásí Trade Centre Praha na provoz lodi otevřené výběrové řízení. Údajně se ho bude moct zúčastnit i spolek Dvojka sobě.

Loď podle správce Náplavky opakovaně porušovala pravidla a rušila okolí hlukem z koncertů, které se na ní konaly. „Na Náplavce se míjejí dva světy, jeden tvořící společensko-kulturní sféru, včetně večerní zábavy, druhé odpočinkové místo i pro klid místních. Z toho důvodu se vytvořila pozice kurátora Náplavky, který má vytvářet jakýsi obsah a hlavně pravidla chování a akcí na Náplavce, aby docházelo k co nejméně konfliktům. Z toho, co je mi zatím známo, Avoid dostal výpověď právě po řadě větších a menších porušení pravidel,“ sdělil redakci Echo24 pražský radní pro majetek Jan Chabr.

Související články