„Národní třída jako po boji.“ Kdo a jak zasahoval 17. listopadu 1989

„Národní třída jako po boji.“ Kdo a jak zasahoval 17. listopadu 1989Týdeník Echo
Národní třída v Praze 17. listopadu 1989. Končí dlouhá a smutná kapitola našich dějin. Foto: Foto: Profimedia.cz
Domov

HISTORIE

Pavel Žáček

Zásah bezpečnostních složek v pátek 17. listopadu 1989, nasazení útvarů Veřejné a Státní bezpečnosti a odboru zvláštního určení v centru Prahy a zejména na Národní třídě nepochopitelně patří k nejméně známým událostem této převratné doby našich novodobých dějin. Stranou pozornosti ještě třicet let po zásahu zůstává jak komplikovaná organizace a řízení celé akce, tak zároveň identifikace nasazených jednotek.

Dne 14. listopadu 1989 sekretariát městského výboru KSČ schválil „politicko-organizační zabezpečení shromáždění pražských vysokoškoláků“ v prostoru Albertov–Vyšehrad, jehož součástí byl pokyn vedení Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje: „Připravit postup k zamezení event. provokací skupin studentů, kteří by chtěli postupovat jinou trasou (Opletalova ul.).“ V odpoledních hodinách 16. listopadu 1989 proběhla na správě SNB Praha instruktáž k „případnému nasazení“, jejíž součástí byla prohlídka prostoru předpokládaného nasazení a zároveň výběr stanovišť, na nichž měly být rozmístěny pořádkové jednotky. Závěr porady zachytil ve svých poznámkách náčelník Městské správy Veřejné bezpečnosti podplukovník Michal Danišovič: „Stanovisko MV KSČ a FMV je takové, aby se nedopustil průvod po Praze.“ Ve večerních hodinách vyhlásil zastupující náčelník správy SNB Praha plk. Jiří Bytčánek u příležitosti zajištění klidu a veřejného pořádku v průběhu oslavy 50. výročí Mezinárodního dne studenstva a pietní vzpomínky na Jana Opletala mimořádnou bezpečnostní akci a zároveň bezpečnostní opatření „Student“. Rozkazem byl aktivován řídící štáb v čele s pplk. Danišovičem, zasedající v operačním středisku Městské správy VB Praha vedle hotelu Fórum (dnešní název). Klíčovou pořádkovou jednotkou správy SNB Praha měl být školní pohotovostní oddíl (ŠPO) mjr. Bedřicha Houbala, sestavený ze 72 příslušníků ŠPO, 10 příslušníků správy StB Praha, 30 příslušníků odboru zvláštního určení správy vojsk MV, pěti psovodů a 24 příslušníků týlových složek ve třech eskortních autobusech, celkem tedy 141 mužů.

ŠPO měl na výchozí pozici v ulici U Nemocnice v Praze 2 dorazit o půl čtvrté odpoledne. Na parkovišti u Muzea SNB a vojsk ministerstva vnitra (dnes Muzeum Policie ČR), před místním oddělením VB Nové Město ve Vyšehradské a v kinosálu objektu Bartolomějská byly ve dvě hodiny odpoledne soustředěny čtyři zálohy s autobusy ve složení: Záloha č. 1 s velitelem kpt. Jiřím Exnerem v počtu 40 příslušníků pořádkové služby VB z Prahy 3 až 6, záloha č. 2 velitele kpt. Jiřího Srdínka v počtu 40 příslušníků VB z Prahy 7 až 10, stejně silná záloha č. 3 por. Ivana Chroustovského a záloha č. 4 npor. Josefa Hojky doplněná 20 příslušníky S-StB Praha. Dva eskortní autobusy obsazené příslušníky VB z Prahy 5 a 9 byly k dispozici od 15. hodiny v odstavném pruhu parkoviště Federálního shromáždění ČSSR v ulici Vítězného února (dnes Wilsonova) spolu s vozidlem pro psovody se psy. Pražská správa SNB tedy vyčlenila do svých záloh a k jejich doprovodu dalších 180 mužů.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání Týdeníku Echo zde.

Foto:

echo