Sto let KSČ. Hadí mládě vylezlo z vejce

KOMENTÁŘ

Sto let KSČ. Hadí mládě vylezlo z vejce
Bohumír Šmeral, jeden ze zakladatelů KSČ Foto: wikimedia commons
Komentáře

Jiří Peňás