Finanční správa draží erotické pomůcky. Se slevou

Veselo na ministerstvu financí

Finanční správa draží erotické pomůcky. Se slevou
Finanční správa draží erotické pomůcky. Foto: Finanční správa
7
Domov

Finanční správa nabízí jedinečnou možnost získat stovky kusů erotických pomůcek v oficiální dražbě zabavených předmětů. V taxativním výčtu nechybí stovky kusů umělých penisů, análních šperků či pomůcek na klystýr. Vyvolávací cena je 144 630 korun, přičemž reálná hodnota finanční správou je 433 890 korun. Elektronická dražba začíná 29. srpna. Finanční správa to oznámila na webu. 

Předměty dražby se budou dražit jako soubor věcí, přičemž některé z nich neobsahují certifikaci s označením CE. „Movité věci byly správcem cla propuštěny do režimu volného oběhu, čímž zboží získalo celní status zboží Unie. Taxativní výčet jednotlivých movitých věcí, množství a zjištěná cena je uvedena v tabulce,“ uvádí územní pracoviště pro Prahu 10 ke konání veřejné dražby.

V taxativním výčtu 594 kusů setů análních šperků po třech kusech, desítky kusů umělých penisů, řemeny nebo venušiny kuličky. Platební údaje budou vydražiteli zaslány e-mailem po skončení dražby.

Taxativní výčet pomůcek, které FS draží.
Taxativní výčet pomůcek, které FS draží. Foto: Finanční správa

„Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na něho vlastnické právo k vydražené věci nebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu,“ uvádí FS ve svém prohlášení. Vydražitel si musí pomůcky vyzvednout osobně v Poleradech u Prahy v čase uvedeném v dražební vyhlášce. Podle okolností si může vydražitel dohodnout čas a místo předání individuálně.

Účastnit dražby se nesmí daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník a manžel či manželka dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, která je předmětem dražby a také vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání.

Dražit se bude od 29. srpna do 31. srpna. Nejnižší možný příhoz je tisíc korun.