Týdeník Echo: Horko, sucho, soumrak bohů a konec kapitalismu

Týdeník Echo

Týdeník Echo: Horko, sucho, soumrak bohů a konec kapitalismuCo nabízí nové číslo
Domov

Týdeník ECHO

Hlavním tématem nového čísla Týdeníku Echo je vlna veder, která citelně zasáhla i území České republiky. Petr Holub v článku Čekání na tisícileté sucho připomíná, že se opakuje scénář katastrofického roku 1947, ale jde ještě dál do historie a připomíná rok 1540, kdy v Čechách lidé umírali při práci na poli, pokud se neskrývali ve sklepích, protože teploty vzduchu tehdy překračovaly hranici čtyřiceti stupňů Celsia.

Stromy už v létě byly bez listí, tráva zhnědla a ve většině studní nebyla voda. „Tak daleko současné poměry ještě nezašly,“ uklidňuje čtenáře autor, „člověk si je však snadno dokáže představit.“

Nad novými statickými daty se v článku Soumrak bohů uvažuje Lucie Sulovská: „Americká společnost pro zjišťování veřejného mínění Pew Research Center provedla rozsáhlý výzkum religiozity ve 106 státech světa. Analýza výjimečná svým rozsahem se zaměřila primárně na vztah mezi věkem, příslušností k náboženským skupinám a náboženskou praxí. Respondenti byli rozděleni pouze do dvou věkových skupin, mladší ve věku do čtyřiceti a starší od čtyřiceti let. V jedenačtyřiceti zemích starší lidé deklarovali náboženskou příslušnost častěji než mladší, ve dvou zemích tomu bylo opačně (Čad a Ghana) a v 63 zemích nebyl mezi věkovými skupinami statisticky významný rozdíl.“

Podnětné zamyšlení nad knihou Konec kapitalismu? připravil Václav Cílek ve shodně nazvaném eseji: „Po ekonomické krizi 2008 začal německý sociolog Wolfgang Streeck (71) v řadě článků a studií rozpracovávat otázku, zda ještě vůbec žijeme v kapitalismu a jak tento systém skončí. Tyto studie byly později shrnuty do anglické knižní edice s názvem uvedeným v titulu tohoto článku (How Will Capitalism End? 260 stran, Verso, London-New York). The Guardian svazek zařadil mezi pozoruhodné knihy roku a Martin Wolf z Financial Times o díle napsal, že nejde ani tak o předpověď, jako o varování.

Pokud vás zajímají rychlé odpovědi, vězte, že Streeck a zřejmě ani nikdo jiný neví, kdy kapitalismus skončí a co jej nahradí, protože žádná jiná ideologie se na obzoru dějin nerýsuje. Předmětem zkoumání rovněž není otázka, zda je kapitalismus metla, či dobrodiní, ale co se s ním v posledních letech děje.“

V novém čísle Týdeníku Echo je toho však mnohem víc, například rozhovor Lenky Zlámalové s místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou (Soudy se táhnou, z rozsudků se staly slohovky a exhibice), cestopisná reportáž Jiřího Peňáse ze sicilského Palerma či recenze Ondřeje Štindla šestého dílu filmu Mission: Impossible.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.