Dívka se utopila poté, co ji nasálo filtrační zařízení. Stavbyvedoucí bazénu dostal podmínku

NEŠTĚSTÍ U BAZÉNU

Dívka se utopila poté, co ji nasálo filtrační zařízení. Stavbyvedoucí bazénu dostal podmínku
Domov

Echo24

Nejvyšší soud (NS) potvrdil podmíněný trest pro stavbyvedoucího kvůli úmrtí dvanáctileté dívky v bazénu wellness hotelu v Praze-Libni. Sací zařízení, jehož technické řešení a krytí neodpovídalo normám, cizinku přisálo a drželo pod vodou. Zemřela o několik dní později. Stavbyvedoucí se dopustil usmrcení z nedbalosti. NS zrušil jen část výroku o náhradě škody pojišťovně a se zbytkem nároku ji dokázal na občanskoprávní řízení.

Neštěstí se stalo v srpnu 2017. Obvodní soud pro Prahu 8 poslal stavbyvedoucího na tři roky do vězení a uložil mu také zákaz činnosti. Městský soud v Praze trest zmírnil na dva roky vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky. Oba soudy stavbyvedoucímu vytkly sérii pochybení v letech 2004 až 2014. Nevhodně zakryté sací zařízení v kombinaci s použitými čerpadly neodpovídalo normám.

„Kromě zcela nevhodných sacích čerpadel a absence bezpečnostních prvků lze zmínit krytí sacích otvorů nevhodnými, křehkými mřížkami z plastu, navíc nevhodně uchycenými jen do lepícího tmelu obkladů. Přitom šlo v podstatě o kumulaci nesprávných, hrubě nedbalých postupů," stojí v rozhodnutí NS.

Odsouzený muž v dovolání poukazoval na to, že nebyl odborně způsobilý pro stavby bazénů. Pro investora prý jen příležitostně zařizoval nákup a dovoz stavebního materiálu, montáž pak neprováděl ani nemohl ovlivnit. Podle NS ale muž po praktické i formální stránce byl stavbyvedoucím, přičemž odbornou způsobilost mu zajišťoval patřičně vzdělaný autorizovaný inženýr. Odsouzený pak sám a dobrovolně stavbu vedl.

„Bylo by absurdní tvrdit, že když se obviněný pustil do složité stavby, aniž by k tomu měl odborné znalosti či zkušenosti a dokonce ani projektové podklady, nemůže být odpovědný za důsledky naprosto chybného provedení stavby právě proto, že celé stavbě vůbec nerozuměl," konstatoval NS.

Foto: Týdeník Echo