Jak souvisí válka na Ukrajině s vakcínou na covid?

KOMENTÁŘ

Jak souvisí válka na Ukrajině s vakcínou na covid? 1
Komentáře
Daniel Kaiser
Sdílet:

Hlavní zprávy

komentare

Když před týdnem čeští provozovatelé domén na pokyn bezpečnostních složek vypínali různé okrajové servery, dalo se na obranu vlády ještě tvrdit, že tak činí z přetlaku potřeby něco dělat, že to je hlavně projev akcionismu. Evropský parlament tento týden přijme Zprávu o zahraničním vměšování do všech demokratických procesů v EU, včetně dezinformací (čtenář ji najde na stránkách europarlamentu, má pořadové číslo A9-0022/2022). Čtenář snadno dojde k názoru, že politický mainstream v Evropě –⁠ a u nás, česká vláda ho do značné míry ztělesňuje –⁠ se rozhodl využít agrese Ruska vůči Ukrajině k jakémusi zúčtování s populismem.

Tenorem této zprávy je přesvědčení, že online platformy se svými algoritmy jsou nezvladatelná monstra pro výměnu informací i dezinformací, takže lepší bude, když tento prostor pro manipulování lidmi budeme ovládat my, zastánci evropských hodnot. Zpráva explicitně vyzývá Evropskou komisi (tj. naši starou známou Věru Jourovou), aby navrhla „strategii, jakož i odpovídající finanční zdroje s cílem poskytnout EU a jejím členským státům náležité politiky zaměřené na prognózy a odolnost i nástroje odstrašování, které jim umožní bojovat proti všem hybridním hrozbám a útokům“. Cílem je budovat –⁠ zní to hrozně, já to nepsal –⁠ „odolnost občanů EU v souladu s demokratickými hodnotami“.

 

A nástroje? Mimo jiné: ustavit Evropské středisko pro hrozby v oblasti vměšování a integrity informací, které bude propojovat taková ta centra proti hybridním hrozbám, jaké provozuje české ministerstvo vnitra. Zvýšit subvence unijních peněz i z národních rozpočtů pro tzv. ověřovatele faktů (typu Demagog.cz nebo nomeni omeni pod jménem Manipulátoři.cz); ale nadto vyčlenit veřejné zdroje i pro „kvalitní a investigativní sdělovací prostředky a novináře a nevládní organizace zkoumající a vyšetřující manipulace s informacemi a vměšování“.

Pokud by čtenář tuto iniciativu zatím bral shovívavě, protože jsme přece –⁠ byť jen v přeneseném významu –⁠ ve válce, možná ho trochu znejistí druhá půlka zprávy, v níž se najednou řeší i problematika

- sexuálních menšin (EP „poukazuje na to, že prostřednictvím harmonizovaného právního rámce EU je třeba přijmout cílená opatření proti šíření dezinformací a nenávistných verbálních projevů v otázkách týkajících se genderu, osob LGBTIQ+, menšin a uprchlíků“; prý „genderově zaměřené dezinformační útoky a kampaně jsou často využívány jako součást širší politické strategie zaměřené na podrývání rovné účasti na demokratických procesech, zejména v případě žen a osob LGBTIQ+“)

- vakcín na covid-19 (členské státy mají zajistit „účinné veřejné komunikační kampaně v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 s cílem šířit správné včasné informace, aby bylo možné reagovat na dezinformace, zejména pokud jde o očkovací látky“)

- a vlastně tak nějak všechno, co přichází z tzv. populistické části politického spektra uvnitř (!) Evropy samotné. Europarlamentu se navrhuje odsoudit „skutečnost, že extremistické, populistické, protievropské strany a některé další strany a osoby mají vazby na pokusy o vměšování do demokratických procesů Unie a výslovně se na nich podílejí, a je znepokojen tím, že tyto strany jsou využívány jako hlas aktérů zahraničního vměšování k legitimizaci autoritářských vlád; vyzývá k úplnému vyjasnění politických a ekonomických vztahů mezi těmito stranami a osobami a Ruskem.“

Možná některé z tzv. populistických stran vazby na Rusko nějaké mají, nejznámější je patrně půjčka na volební kampaň, kterou si Marine Le Penová musela vzít u ruské Sberbank, když nesehnala banku ani ve Francii, ani jinde v Evropě. Ale v této zprávě se jako výstavní příklad ruského rozvracení Evropy uvádí brexit a vazby hlavního sponzora kampaně za odchod Británie na Rusko. Tím sponzorem byl jistý Arron Banks, novináři mu po vyhraném referendu podsouvali, že do kampaně přeléval peníze, které ve skutečnosti pocházely z Ruska. Nenašlo se vůbec nic. Šetření rozjetá Volební komisí a Národní agenturou pro boj se zločinem skončila naprázdno.

Důvodová část zprávy se čte jako seznam politických nezdarů a posledních bašt reakce, dostalo se tu na Katalánce, na Orbánův Fidesz (i Maďaři jsou „údajně také v úzkém kontaktu s Kremlem“, aby také ne, když Fidesz staví premiéra i ministra zahraničí), samozřejmě na německou AfD, na italskou Ligu severu.

O zprávě hlasuje Evropský parlament zřejmě tuto středu. Pokud bude přijata – jako že bude –, získává tu Evropská komise zakázku, v níž půjde vedle odvracení hybridních snah Ruska nebo Číny také, čtenář zprávy má chuť říci hlavně, o delegitimizaci všeho nepokrokového. Jeden europoslanec zvláštnímu výboru, který tuto zprávu stvořil, s narážkou na mccarthismus v Americe 50. let říká Výbor pro neevropskou činnost.

Čtenář namítne, proč řešit takovéto věci teď, když se několik set kilometrů od nás válčí. Ano, přesně tak: proč věci s válkou nijak nesouvisející chce právě s odvoláním na tuto válku teď všechny nějak politicky označkovat a pak vytlačit za práh slušného Evropský parlament? Je to zneužití cizího utrpení, vlastně je to neslušné i vůči Ukrajincům.