Epidemie mění dějiny. Dříve to byl mor, dnes koronavirus

Epidemie mění dějiny. Dříve to byl mor, dnes koronavirusNOVÉ
Homepage

Echoprime

Petr Holub

Málokdy úřady zasáhnou tak zásadně do lidských životů jako ve chvíli, když vydají nařízení o karanténě na obranu proti rozšiřování infekce. Tak tomu bylo v případě vyhlášky, která začala platit 1. července 1665 v Londýně, v časech velkého moru.

„Zapečeťování domů bylo zprvu považováno za způsob velice krutý a nekřesťanský a lidé takto uzavření trpce naříkali,“ vzpomíná Deník morového roku, který napsal novinář a romanopisec Daniel Defoe, dodnes slavný knihou o Robinsonu Crusoeovi. Starosta tehdy nařídil zavřít domy, kde byl odhalen byť jediný nakažený člověk. „Je pravda, že uzamknout dveře domu a postavit před ně dnem a nocí hlídače, aby se nikdo nemohl hnout ven a nikdo aby nemohl vejít dovnitř, když by třeba zdraví lidé v rodině bývali mohli uniknout, pokud by byli odděleni od nemocných, zdálo se být velice tvrdé a kruté. Mnoho lidí takto bídně uvězněných také zhynulo, ačli je možné předpokládat, že by se jich bývala nákaza nezmocnila, kdyby bývali měli svobodu, jakkoli mor třeba i v domě byl,“ napsal Defoe. Sám ovšem byl o nezbytnosti drakonických opatření přesvědčen. „Prospěch veřejnosti, jenž z toho plynul, však ospravedlňoval křivdu na jednotlivci, a pokud vím, nebylo v té době možno jakoukoli žádostí k úřadům či dokonce vládě se domoci jakéhokoli zmírnění tohoto příkazu,“ zdůraznil a na příkladu předměstských farností na západ od hradeb Londýna dokazoval, že se přísnost vyplácela. „Nakažené domy tam byly velice přísně střeženy a všichni mrtví pohřbíváni, a záhy v těch ulicích skutečně mor také ustal,“ vysvětluje a srovnává to se situací východních předměstí, která byla postižena o poznání hůř.

Hlavním tématem nového čísla Týdeníku Echo je koronavirus, který momentálně hýbe celým světem. Petr Holub v článku připomíná časy morové epidemie v 17. století a popisuje, jaký vliv tehdy měla na společnost a jak změnila dějiny.

Celý článek najdete již nyní na EchoPrime nebo od čtvrtka na stáncích v tištěném vydání Týdeníku Echo.

Související články