Ztráta čichu: častý příznak covidu-19, který se může léčit i roky

PŘÍZNAKY COVIDU

Ztráta čichu: častý příznak covidu-19, který se může léčit i roky
Obnova buněk v nosní tkáni může trvat i dva roky. Foto: Shutterstock
1
Domov

Ztráta čichu patří k velmi častým příznakům nákazy koronavirem, v řadě případů dokonce k jedinému, který zejména mladší lidé pocítí. K jeho obnově přitom dochází poměrně pomalu, u většiny pacientů k ní dojde spontánně během několika týdnů, až u deseti procent však může obnova trvat i roky. Jedním z účinných léčebných postupů pak může být tzv. čichový trénink.

Ztrátu čichu označuje za zásadní příznak onemocnění covidem-19 i ministerstvo zdravotnictví a z průzkumů vyplývá, že se s tímto příznakem potká přes 60 % nakažených. „Ve studii provedené v České republice v průběhu první vlny epidemie udávalo poruchu čichu 54 % nemocných,“ uvádí Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku s tím, že se typicky vyskytuje u mladších pacientů, méně pak u pacientů s těžkým průběhem.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) s odvoláním na studii v lékařském časopise Annals of Internal Medicine uvádí, že u téměř 90 % pacientů dochází k obnově čichu do čtyř týdnů, zbývajících deset procent však ztráta či zkreslení čichu postihuje i nadále. „Obecně u povirových poruch čichu je spontánní úprava popisována u 30 % osob, po onemocnění covid-19 se čich u většiny osob spontánně upravuje (83-90 %),“ dodává shodně Česká společnost ORL s tím, že poruchy čichu ve spojení i s řadou dalších virů patří k nejčastějším příčinám čichových postižení.

Koronavirus se podle SZÚ zachycuje na proteinech, které se vyskytují v mnoha částech těla včetně nosu, a mohlo by tak docházet k poškození čichových neuronů, které přenáší informace o vůni do mozku. „Víme také, že nervy v zánětlivém prostředí nefungují příliš dobře. Takže ze všech těchto důvodů není divu, že tento virus způsobuje poruchu čichu,“ uvádí Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ. Pokud nedochází k poškození neuronu, pravděpodobně pak virus poškozuje podpůrné buňky v nosní epitelové tkáni, které mají pomáhat regeneraci. „Dobrá zpráva je, že buňky v čichovém epitelu se mohou regenerovat poté, co byly poškozeny. Ale tato regenerace může trvat až dva roky nebo více,“ dodal Jiří Ruprich.

K obnově čichu může podle České společnosti ORL pomoct čichový trénink. „Každý den pacient volně čichá dvakrát denně alespoň po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalyptus, hřebíček, citrón). Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě (alespoň 32 týdnů) a koncentrace látek má být vysoká. Čichový trénink se jednoznačně ukazuje jako úspěšný v léčbě poruch čichu,“ uvádí společnost na webu, kde k léčebné technice poskytuje i návod.

Podle Jana Plzáka, přednosty kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, je však jakákoliv regenerace nervové tkáně v lidském těle jedna z nejpomalejších. „Je to něco podobného, jako když ztratím svalovou hmotu a musím chodit do posilovny, posilovat ten daný sval, aby opět nabyl svůj objem,“ řekl Jan Plzák České televizi. Pokud příznaky u vyléčeného pacienta přetrvávají déle než čtyři týdny po odeznění ostatních příznaků, měl by pak zvážit vyšetření na ORL.