VIDEO: Muslimové na značky a pak dokola. Pouť do Mekky poznamenal koronavirus

VIDEO: Muslimové na značky a pak dokola. Pouť do Mekky poznamenal koronavirus
Svět

VELKÁ MEŠITA V MEKCE

Echo24

Koronavirová omezení se dotkla také účastníků muslimské poutě do Mekky. Rituální obcházení svatyně Kaaba na nádvoří Velké mešity v Mekce tak poutníci ukázněně obcházeli s velkými odstupy a s rouškami na obličejích, přičemž z jiných let jsou známy snímky hustého davu kroužícího kolem černého kvádru svatyně, které se letos navíc nesmějí dotýkat. Věřící si také museli přinést vlastní modlitební koberečky a modlit se v doporučené vzdálenosti od ostatních.

Veškeré výdaje letošním účastníkům hradí Saúdská Arábie – poskytuje ubytování, jídlo, dopravu a zdravotní péči. V běžných letech věřící stojí cesta do Mekky a pobyt tam i tisíce dolarů. Počet účastníků je vždy dán kvótami pro jednotlivé země, přičemž se nijak neomezuje věk. Letos ale platí, že poutníci musejí být zdraví a ve věku od 20 do 50 let.

Další omezení se týkají povinnosti mít nasazenou roušku a pít jen dodanou balenou vodu. Je také zakázáno dotýkat se svatyně Kaaby a oblázky, jimiž při jednom z rituálů poutníci symbolicky kamenují satana a sbírají je na cestě k danému místu, letos budou sterilizovány předem a vydávány v obalech.

V malých skupinkách vedených průvodci přišli k prvnímu rituálu velké poutě do Mekky její letošní účastníci. Ve srovnání s předchozími roky jich byla jenom hrstka a všichni jsou rezidenty Saúdské Arábie, byť dvě třetiny z nich tvoří cizinci. Svatyni Kaabu na nádvoří Velké mešity poutníci obcházeli s velkými odstupy. Saúdská Arábie letošní pouť podle saúdskoarabských médií s ohledem na epidemii koronaviru umožňuje jenom 10.000 lidem.

Loni do Mekky dorazilo 2,5 milionu muslimů. Kritériem při letošním výběru byl hlavně věk a zdravotní stav – účastníkům je mezi 20 a 50 lety, nikdo z nich netrpí žádnou vážnou nemocí a nevykazuje symptomy covidu-19. Přednost dostali ti, kteří ještě hadždž nikdy nevykonali. Všichni vybraní se museli podrobit testům na covid-19 a před vstupem do posvátného okrsku pobýt v hotelu v karanténě. Zúčastnit se pouti do Mekky aspoň jednou za život je povinností každého věřícího muslima, pokud mu to zdraví dovolí.