Do Česka přišel déšť. Podzemním vodám však zatím příliš nepomohl

AKTUÁLNÍ STAV SUCHA

Do Česka přišel déšť. Podzemním vodám však zatím příliš nepomohl 2
Domov

Vojtěch Šeliga

Dubnové novinové titulky o nejhorším suchu za posledních 500 let vystrašily Česko. V květnu však začalo pršet a v červnu se objevily dokonce i lokální povodně. Je tedy sucho nadále tak hrozivé? Díky dešti skutečně takřka vymizelo z mapy alespoň zemědělské sucho. Nedostatek však nadále zůstává v podzemních vodách, za což může především teplá zima bez sněhové pokrývky, která by se během tání pozvolna vsakovala do půdy.

Díky deštivému počasí v uplynulém týdnu z mapy zemědělského sucha v Česku prakticky zmizely tři nejhorší stupně sucha ze šesti. Ke zlepšení situace došlo v uplynulých dvou týdnech nejen v povrchové vrstvě půdy, ale zejména v hlubší vrstvě do jednoho metru. V komentáři k aktuální situaci to uvedli tvůrci portálu InterSucho.

„Intenzita sucha v povrchové vrstvě se zlepšila natolik, že v podstatě zde sucho není sledováno. Vyskytují se pouze tři menší oblasti se sníženou úrovní půdní vláhy a to v Českém lese, na Českolipsku a na Krnovsku,“ stojí v analýze k týdnu do 7. června.

Deštivé počasí si pochvaluje také Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „V minulém týdnu v ČR spadlo v průměru 31 mm srážek, co je nadnormální množství na toto období,“ píše ústav na Twitteru.

Jak přesně situace vypadala k 8.6., říkají data ČHMÚ: „Hladiny většiny sledovaných vodních toků byly v průběhu minulého týdne převážně setrvalé nebo mírně kolísaly. Na počátku týdne hladiny toků především v povodí Olše a Ostravice pozvolna klesaly. V samotném závěru týdne v důsledku vydatných přívalových srážek spojených s bouřkovou činností stoupaly zejména toky odvodňující Jeseníky a Českomoravskou vrchovinu, místy až k dosažení 3.SPA (Desná v Koutech, Merta v Sobotíně, Oslava v Dlouhé Loučce a Oskava v Uničově). Celkově se rozdíly hladin oproti předchozímu týdnu pohybovaly většinou v rozmezí hodnot od 0 do +10 cm, místy byly větší. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot od 35 do 75 % Qm, ojediněle větších (až 350 % Qm), vodnosti zůstávaly většinou mezi 300 a 180 d. p. Z hlediska hydrologického sucha se situace ve všech povodích v tomto týdnu nepatrně zlepšila, v povodí Odry zůstala bez výraznější změn.“

„Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a zůstal celkově silně podnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru převážně stagnovala nebo mírně klesala. Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v pouze povodí dolní Sázavy a Lužické Nisy a Smědé (z mírně na silně podnormální). Ke zlepšení stavu došlo zejména v povodí Orlice (z mimořádně na silně podnormální), Labe od Orlice po Doubravu (ze silně podnormální na mírně podnormální), Olše a Ostravice (z normální na mírně nadnormální) a Bečvy (ze silně na mírně podnormální). V převážné většině povodí v Čechách a na Moravě je stav podzemní vody hodnocen jako mírně až silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstala povodí, Lužnice, Jihlavy a oblast soutoku Dyje a Moravy,“ dodává ČHMÚ.