Agenti píší osnovy pro studenty

komentář

Agenti píší osnovy pro studentykomentář
Komentáře

Lenka Zlámalová

Úroveň znalostí a schopností českých dětí od roku 2001 plynule upadá. Natvrdo to ukazují testy PISA, které za nejvyspělejší země světa pravidelně každé tři roky zpracovává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Patnáctiletí studenti v nich všude na světě dostávají úplně stejné otázky a problémy k řešení. Takže je krásně vidět, kde mají dobré školy a schopné děti. Srovnávají se základní schopnosti. Umět počítat a logicky myslet. Pochopit text a umět se v něm orientovat. Základní přehled ve vědách. Ne náhodou jsou státy s nejschopnějšími dětmi také nejvíce prosperující a nejúspěšnější v globální ekonomické konkurenci.

O vzdělání pořád všichni politici mluví jako o nejvyšší prioritě. Výjimkou není ani Babišova vláda. Takže by se dalo čekat, že s tím začne něco dělat. Zvlášť když ministr školství Robert Plaga opakovaně mluví o tom, jak je potřeba otevřít a upravit rámcové vzdělávací programy, což je přehled znalostí a schopností, které by studenti měli na každém typu školy získat.

Ministr školství vlády, pro niž je vzdělání prioritou, by přirozeně vystoupil s plánem, co udělat pro to, aby české děti uměly lépe počítat, chápaly text a orientovaly se. Míst, kde hledat inspiraci, je po světě docela dost. Nejchytřejšími dětmi se dnes může chlubit Singapur, který dokázal zvýšit úroveň vzdělání ve velmi krátké době. Teď zrovna tam jede na návštěvu premiér Andrej Babiš, tak se může poptat na know-how ohledně schopných dětí. Prudký vzestup zvládla docela rychle i Korea. A kdo chce hledat inspiraci v okolí, může se vypravit do Polska. Mladí Poláci se během pár posledních let vyšvihli ve vzdělání do naprosté evropské špičky.

Od ministra školství vlády s důrazem na vzdělání se čeká, že předloží, jak má vypadat rámcový vzdělávací program, který povede k tomu, že české děti budou počítat a rozumět textu jako mladí Singapurci, nebo aspoň Poláci. Ten, kdo umí logicky myslet, chápe, co čte, a orientuje se. Pak všechny ostatní kompetence nasávají mnohem snáz.

Ministr Plaga skutečně ohlásil, že se do úprav rámcových vzdělávacích programů pouští. Poradce si bohužel nenašel v Singapuru ani v Polsku, udělal si je z agentů Bezpečnostní informační služby. Ta nedávno ve veřejné části své výroční zprávy označila za bezpečnostní hrozbu „postsovětský výklad historie“ ve školách. „Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin,“ píše BIS v poznámce pod čarou. Podle dostupných informací si tento citát navíc propůjčila z externích zdrojů. Nejspíš od nějakých bojovníků proti ruské propagandě typu spolku Evropské hodnoty.

Ministr Plaga to ale vzal jako vzácný námět na reformu rámcových vzdělávacích programů ve školách. Požádal o schůzku šéfa BIS a pár týdnů nato ohlašuje. „Schůzka s ředitelem jenom potvrdila, že v této době je hybridních hrozeb víc než kdy jindy, a proto je třeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin. Měl by to být také jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích plánů.“

Do chaosu, kdy prezident republiky dehonestuje tajné služby jako „čučkaře“, teď přibývá další absurdní prvek, kdy reformu českých škol provádí Bezpečnostní informační služba. Nebo ještě přesněji řečeno externí bojovníci proti ruské propagandě.

Takže tady budeme mít patnáctileté děti, které pořádně neumí počítat a nechápou text, budou ale řádně ideově proškoleny. Přirozeně. Ten, kdo neumí počítat, logicky myslet, špatně chápe to, co čte a poslouchá, se nejsnáze ideově ovlivňuje. Skvělá služba všem propagandám.

S takovou mentální výbavou nás žádný vzestup do první ligy prosperujících zemí nečeká.