Plošné uzavření škol a školek bylo nezákonné, rozhodl Nejvyšší správní soud

UZAVŘENÍ ŠKOL

Plošné uzavření škol a školek bylo nezákonné, rozhodl Nejvyšší správní soud
Plošné uzavření škol a školek bylo nezákonné, řekl správní soud. Ilustrační Foto: Shutterstock
2
Domov
Echo24
Sdílet:

Plošné uzavření mateřských škol a výrazné omezení provozu základních škol na základě dvou dubnových opatření ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné. Podle nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) chyběla pro takový postup opora v zákoně. Ministerstvo může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, nikoli mateřské a základní školy.

Soud postupně obdržel několik návrhů na zrušení některých ustanovení ve dvou obdobných mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví z 12. a 19. dubna. Mateřské školy byly tehdy uzavřené, stejně jako druhý stupeň základních škol, zatímco na prvním stupni byla rotační výuka. Návrhy se zabývaly dva různé senáty NSS. Oba vydaly rozsudky, v nichž vyslovily nezákonnost sporných ustanovení. ,,Soud rozhodl bez jednání, neboť shledal tak závažnou vadu, že podle soudního řádu správního bylo namístě takto rozhodnout,“ píše se ve zprávě NSS, které má Echo24 k dispozici. Zrušit závadná opatření už ale nemohl, protože jejich platnost mezitím vypršela, školy jsou totiž nyní v provozu.

Zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje pouze "zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami". NSS ve svém rozsudku proto píše, že v případě škol jej tedy lze použít k uzavření jen těch, v nichž se vyskytly fyzické osoby podezřelé z nákazy. ,,Nejde a nemůže jít o plošný nástroj podobný tomu, jaký má po dobu nouzového stavu k dispozici vláda,“ vysvětluje soud v souvislosti s plošným uzavřením či omezením škol, v nichž se v době, kdy opatření platilo, několik měsíců žáci vyskytovat ani nesměli.

Plošná omezení může ministerstvo mimo období nouzového stavu uplatnit na základě pandemického zákona jen vůči vysokým školám, avšak nikoli vůči mateřským a základním školám, protože je v úpravě zákona vynechal. ,,Proč zákonodárce nezahrnul do tohoto zákona – určeného právě ke zvládání nynější pandemie – také jiné školy než vysoké, nepřísluší soudu domýšlet,“ stojí v rozhodnutí. Ostatní školy tak mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který ovšem není určený pro plošná opatření. ,,Jestliže ministerstvo zavřelo všechny mateřské školy a zavedlo rotační výuku na 1. stupni všech základních škol, překročilo tím meze, které mu pro jeho protiepidemická opatření dává zákon,“ shrnuje soud v rozsudku.

Návrhy podávali žáci základních a mateřských škol, jejich rodiče, mateřská a základní škola a také městská část Praha 9, která školy zřizuje. NSS konstatoval, že rodiče dětí nemohou sami napadnout opatření, jimiž byl omezen provoz škol, neboť nejde o přímý zásah do jejich práv. Rodiče však mohou podávat návrhy jménem svých dětí jako jejich zákonní zástupci. Mimořádná opatření mohou zpochybnit také školy a samosprávy. Omezení totiž zasáhla do do naplňování samotného smyslu existence škol, respektive do práva na samosprávu, které zahrnuje také péči o výchovu a vzdělávání.

Ministerstvo používalo podle NSS zákon o ochraně veřejného zdraví tak, jako by vůbec neexistovala jeho úvodní pasáž, která výslovně zmiňuje pouze "zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami". Sporný paragraf je však podle soudu určený spíše k časově a místně omezeným protiepidemickým opatřením, a nejde tak o obdobu nástrojů, které má vláda k dispozici v nouzovém stavu.

Foto: Echo24

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články