Ponory a výnory ve Všenorech

GENIUS LOCI

Ponory a výnory ve Všenorech
Pan Teyrovský nechal na téměř kolmé stěně vybudovat schodiště zámeckého typu, které osázel sochami, jež si objednal u docela významného sochaře oné doby, asistenta velkého Myslbeka, Čeňka Vosmíka. Ten mu vytvořil z betonu český panteon, pojatý docela ekumenicky, i když samozřejmě protestanti mají navrch. Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás