Vládní kompenzace pro podnikatele jsou nedostatečné

POLITICKÁ ARÉNA

Vládní kompenzace pro podnikatele jsou nedostatečné
Podnikatelům pandemie zavařila. Foto: Shutterstock
Politická aréna

Lukáš Wagenknecht

Vláda musí navýšit procento kompenzací fixních nákladů, resp. ztráty podnikatelů na 70 procent. V případě těch nejmenších mikropodniků do 10 zaměstnanců pak na 90 procent ztrát. I takto navržené kompenzace nikdy podnikatelům nepokryjí jejich veškeré náklady, nicméně alespoň se zmírní jejich ztráta v limitech, které jsou schválené ze strany Evropské komise.

Takto vysoký limit, který schválila vláda, by vyřadil velké procento podnikatelů zejména z oblasti gastro, kteří se snaží i nadále bojovat se zákazem vstupu zákazníků na provozovny prostřednictvím výdajového okénka. Jedině tímto postupem se alespoň trochu narovná současný stav, kdy podnikatelé z oblasti maloobchodu a služeb musí být bez věcného odůvodnění uzavření. Přitom továrny, kde dochází vedle rodiny největšímu procentu nákazy, stále fungují bez omezení jejich provozu.

Cílem nás všech je zdraví obyvatel, nicméně pokud vláda neposkytne dostatečné kompenzace, zapříčiní likvidaci několika sektorů podnikání v ČR. Druhým negativním dopadem navrženého snížení výše kompenzací bude zvýšený tlak na obcházení vládních omezení ze strany podnikatelů, kteří nemají kompenzace a kvůli restrikcím krachují. Výsledkem tak bude zvyšování rizika nákazy obyvatel. Ani jedno si v této nelehké situaci nemůžeme dovolit.