Zmatené nařízení vlády: Stovky studentů z kolejí odešly, tisíce zůstávají

VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE

Zmatené nařízení vlády: Stovky studentů z kolejí odešly, tisíce zůstávají
Pražské Strahovské koleje. Foto: Wikimedia commons - Daniel Baránek / CC BY-SA 4.0
1
Domov

Z vysokoškolských kolejí narychlo odjely stovky studentů, které k tomu nařízením přiměla vláda. K poněkud absurdní situaci však došlo na kolejích největší české vysoké školy, Univerzity Karlovy. Z více než sedmi tisíc studentů na kolejích se ji totiž rozhodlo opustit jen kolem čtyř set. Na ostatní se vztahují výjimky. Značná část kolejí univerzity je přitom v Praze, která je dlouhodobě jedním z nejzasaženějších regionů.

Koleje do středy opustilo například 1300 studentů z evidovaných 1400 Čechů a 303 cizinců z České zemědělské univerzity, na Technické univerzitě v Liberci zůstalo kolem 700 studentů, tedy zhruba 40 procent ubytovaných. Odlišná je pak situace na kolejích Univerzity Karlovy.

Podle mluvčího Václava Hájka je postavení Univerzity Karlovy specifické tím, že má škola pět lékařských fakult a fakultu farmacie a zároveň ji studuje velký počet cizinců. „Již výjimka stanovená v opatření vlády proto znamenala, že z celkového počtu cca 7200 studentů na kolejích nebyl další pobyt zakázán pro cca 5400 studentů, kteří na podkladě výjimky koleje nemuseli opustit,“ uvedl. Dalších asi 1100 studentů odevzdalo do středy prohlášení o rizikovosti jejich odjezdu do jiného bydliště, nebo o tom, že kolej je jejich bydlištěm. Ze zbývajících 700 studentů do středy večer 250 ukončilo ubytovací smlouvu a asi 150 studentů odjelo z kolejí s tím, že si nechali zapečetit pokoj, řekl mluvčí.

Vláda původně v pondělí rozhodla o vykázání všech studentů, kteří mají trvalé bydliště na jiné adrese či spadají do několika výjimek určených pracovní povinností, jako jsou studenti lékařských oborů, po nátlaku rektorů však hned po několika hodinách ustoupila a výjimky rozšířila.

Za to si kromě kritiky rektorů vysloužila i kritiku studentů či předsedy Sociální komise Akademického Senátu UK Michaela Glogra. Ten vládu kritizuje za „již typické selhání v komunikaci“ i původně „naprosto nevhodně“ zvolené výjimky pro setrvání studentů na kolejích. „Z mnoha ubytovaných by vláda udělala bezdomovce doslova ze dne na den, protože mnoho studentů z různých příčin nemůže zvolit jiné bydliště a přestěhovat se ze dne na den,“ uvedl Glogr pro deník Echo24.

Sociální komise Akademického senátu Univerzity Karlovy se zabývá postavením studentů na univerzitě, jejich sociální situací a podporu univerzity jim i zaměstnancům. Mezi agendy komise patří oblast kolejí a menz, studijních poplatků či finanční podpora spolků.

Koleje jsou podle něj pro mnoho studentů skutečným bydlištěm a kromě několika medializovaných výjimek si není vědom, že by na nich docházelo k nějakým hromadným setkáváním. „K podobnému nezodpovědnému chování dochází i v mnoha domácnostech. Rád bych zdůraznil také to, že studenti vysokých jsou dospělí lidé, kteří se dovedou chovat velmi zodpovědně a případné excesy se jistě dějí i ve zbytku společnosti,“ dodal Michael Glogr.

Na kolejích podle pondělního rozhodnutí vlády nesmí být od půlnoci na středu ubytovaní studenti, kteří mají bydliště jinde v Česku. Výjimku dostali studenti s nařízenou pracovní povinností, studenti lékařských oborů nebo ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi ve školách. Dodatečně pak po domluvě ministra školství Roberta Plagy s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (oba za ANO) také studenti, kteří se nemohou vrátit domů kvůli riziku nákazy, nebo jsou v karanténě. Mnozí studenti na sociálních sítích nařízení kritizovali, nelíbilo se jim mimo jiné to, že jim vláda na odchod dala málo času.

Kromě zmíněných univerzit ve středu opustila své ubytování na kolejích i část vysokoškolských studentů z ostatních pražských vysokých škol. Jejich mluvčí uvedli, že stovky studentů již odešly a další budou koleje opouštět postupně do konce týdne.