Studenti vysokých škol soutěžili o nejlepší návrh řešení veřejného prostoru ve čtvrti Emila Kolbena

Studenti vysokých škol soutěžili o nejlepší návrh řešení veřejného prostoru ve čtvrti Emila Kolbena
Studenti obcházejí areál budoucí čtvrti Emila Kolbena Foto:

FOTO: Skanska

INZERCE

Echo24

Skanska Reality, developerská část skupiny Skanska, zapojila studenty vysokých škol do plánování veřejného prostoru v jednom ze svých projektů – ve čtvrti Emila Kolbena, jehož několika etapovou výstavbu zahájí počátkem roku 2018.

Studenti architektury, zahradní a krajinné architektury, průmyslového designu a dalších oborů strávili listopadový víkend zamýšlením se nad budoucí podobou veřejného prostoru plánované rezidenční čtvrti Emila Kolbena v pražských Vysočanech. Cílem třídenního workshopu bylo navrhnout předem definované prvky, které se v tomto projektu v různých podobách objeví a jejichž společným jmenovatelem bude osobnost Emila Kolbena, jednoho z nejvýznamnějších českých podnikatelů a inovátorů 20. století a zakladatele továrny Kolben a spol.

Šest týmů, v nichž se potkali studenti z různých oborů, pracovalo na přípravě svých návrhů v prostorách Pragovky, která bezprostředně sousedí s pozemky budoucí čtvrti. Během víkendu se účastníci workshopu seznámili s areálem původních kolbenových závodů, konzultovali své návrhy s odborníky z oddělení vývoje projektů vlastníka areálu, společnosti Skanska, a při metodickém semináři na téma Industriální prostory a projektová identita živě diskutovali se spolupracující krajinářskou architektkou Jitkou Trevisan z ateliéru Trevisan. Výsledné návrhy víkendového snažení pak studenti prezentovali odborné komisi v sídle společnosti Skanska, která také určila vítězný tým. Ten si kromě motivační ceny v hodnotě 15 000 Kč odnesl příslib další spolupráce na navrženém řešení.

Se studenty jsme spolupracovali už na jiných projektech, tentokrát jsme se ale poprvé na náš projekt dívali očima projektové identity. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak odlišně k tématu jednotlivé skupiny přistupovaly, a jaká řešení nakonec prezentovaly. Potěšila nás kvalita zpracovaných návrhů a jejich invence. Těší nás i to, že studenti sami hodnotili workshop jako přínosný především proto, že si mohli vyzkoušet práci na reálném projektu a mezioborově, tedy se studenty oborů, s nimiž na školách běžně do styku nepřijdou“, uvedl projektový manažer čtvrti Emila Kolbena Martin Horálek.

Výsledné návrhy se veřejnosti představí během jarní výstavy, na které Skanska zveřejní i další práce, jež vznikly ve spolupráci s vysokoškoláky.

Ještě jednou díky za workshop, který mne moc bavil, všechno co jsem očekávala se splnilo, sice jsme nevyhráli, ale to už se stává.“ – Vendulka Nesvadbová, studentka Zahradní a krajinné architektury, České zemědělské univerzity.