Bude ještě nějaký rozdíl mezi vědou a ideologií? Začala bitva o přežití západní přírodovědy

ÚHEL POHLEDU

Bude ještě nějaký rozdíl mezi vědou a ideologií? Začala bitva o přežití západní přírodovědy
Přírodní vědy se touto deklarací redakční rady časopisu Vaccines ocitají na rozcestí.- Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
2
Úhel pohledu
Tomáš Fürst
Sdílet:

ÚHEL POHLEDU: První výstřely důležitých konfliktů jsou někdy patrné až zpětně. Dne 2. července 2021 začala na stránkách časopisu Vaccines bitva o přežití západní přírodovědy.

Toho dne totiž redakce časopisu proti vůli autorů stáhla výbušný článek z dílny kontroverzního německého autora Haralda Wallacha, který reportoval, že na každá tři úmrtí na covid-19, kterým zabráníme díky vakcinaci, musíme akceptovat dvě úmrtí, která způsobí nežádoucí účinky vakcín.

Metodologie článku je dosti přímočará. Na základě izraelských dat autoři spočítali NNTV (Number Needed To Vaccinate), neboli počet lidí, které je třeba naočkovat, abychom zabránili jednomu úmrtí. Potom nahlédli do oficiálního holandského registru vedlejších účinků koronavirových vakcín a tam zjistili prevalenci reportovaných úmrtí po vakcinaci. Obě tyto informace spojili a došli k výsledku uvedenému výše. Tento výsledek je poměrně neproblematický, protože NNTV je v řádu desetitisíců (díky tomu, že covid-19 má naštěstí poměrně malou smrtnost) a reportované nežádoucí účinky vakcinace jsou docela četné (v řádu jednotek úmrtí na sto tisíc vakcín). Je třeba dodat, že článek neobsahuje žádné složité matematické modely ani metody, výše uvedené závěry jsou opřené o výpočty na úrovni trojčlenky, které si může každý sám ověřit.

Proč byl tedy článek stažen? Po lynči, kterému se časopisu patrně dostalo od vakcinačních ideologů, přišla redakce se zdůvodněním, jehož stěžejní část říká, že autoři neprokázali kauzální vztah mezi vakcinací a reportovanými případy úmrtí. Data z holandského registru jsou tedy dle názoru redakce „špatně interpretována“ a vedou k „chybným závěrům“.

Konstatuji, že jsem stanoviskem redakce fascinován. Ne, že by neměli pravdu – kauzalita v databázi nežádoucích účinků skutečně prokázaná není, což holandská databáze hned na první stránce poctivě reportuje [1]. Tento disclaimer ohledně kauzality je samozřejmě obsažen ve všech databázích všech nežádoucích účinků všech vakcín – podívejte se například na americký VAERS [2]. Ale stáhnout článek proto, že není prokázaná kauzalita mezi sledovanými veličinami, znamená radikální rozchod s drtivou většinou publikací současné západní přírodovědy. Náhodně vyberte odborný biomedicínský časopis a v něm náhodně vyberte článek, který reportuje nějaký efekt. Pokud zrovna nenarazíte na registrační studii nového léku, je téměř jisté, že u reportovaného efektu nebude prokázaná kauzalita!

Víte kupříkladu o nějaké studii, která by prokazovala kauzalitu mezi nošením roušek (jedné, dvou, či více) a rychlostí šíření epidemie? Víte o studii, která by prokazovala kauzální vliv zavření škol na rychlost šíření epidemie? Poněkud škodolibě bych se také zeptal, jestli víte o nějaké studii, která prokazuje kauzalitu mezi růstem globální teploty a antropogenními emisemi oxidu uhličitého. Se zatajeným dechem budu sledovat stažení všech publikací, o které jsou opřena opatření proti evropskému průmyslu, jejichž dopad bude o několik řádů horší než dopad opatření proti koronaviru.

Jedním z nejhlasitějších českých kritiků stažené vakcinační studie je Jan Kulveit. Ale je to právě on, kdo je podepsán pod proslulým článkem v Science, který dává vládám všech zemí bianco šek na libovolně drastická antivirová opatření, protože díky chybné metodice přisuzuje jakémukoliv vládnímu opatření pozitivní vliv. Autoři modelu totiž předpokládají, že veškerá změna dynamiky šíření nemoci je vysvětlena vládními opatřeními. Tedy nejen že kauzalitu neprokazují – oni ji prostě předpokládají a ještě k tomu předpokládají, že nic jiného, než vládní opatření, vliv nemá! Čekáte, že článek byl dávno redakcí stažen? Tak to jste na omylu. Redakce Science dokonce původně odmítla uveřejnit náš příspěvek, kterým jsme na metodickou chybu upozornili [3]. Naše polemika s kolegou Kulveitem přiměla i Arnošta KomárkaKarla Janečka, aby se k tématu korelace a kauzality vyslovili.

Přírodní vědy se touto deklarací redakční rady časopisu Vaccines ocitají na rozcestí. Se zdůvodněním, že „nebyla prokázána kauzalita“ lze totiž stáhnout téměř jakýkoliv článek. Co se stane, pokud budeme tento důvod stažení používat jen u prací, které se nám ideologicky zrovna nehodí do krámu? Bude ještě nějaký rozdíl mezi vědou a ideologií? Startovní výstřel tohoto zápasu právě zazněl [4].


[1] Stránka ovšem také tvrdí, že všechny nahlášené nežádoucí účinky byly posouzeny expertem, tedy nelze jen tak mávnout rukou nad daty, která databáze obsahuje.

[2] Mimochodem VAERS obsahuje hlášení o asi 11 tisíc úmrtí po koronavirových vakcínách. V USA bylo aplikováno asi 300 milionů vakcín. Vychází tedy přibližně 4 úmrtí na 100 tisíc očkovaných, tedy velmi podobné číslo, jako uvádějí autoři staženého článku.

[3] Po urgenci, ve které jsme redakci připomněli poslání jejich časopisu, nám dovolili náš komentář připojit jako e-letter za text původního článku.

[4] A ještě jeden disclaimer, tentokrát můj vlastní: Vůbec se nevyjadřuju k tomu, jestli autoři mají či nemají pravdu ve svém závěru, že na každá tři úmrtí, kterým zabráníme díky vakcinaci, musíme akceptovat dvě úmrtí, která způsobí nežádoucí účinky vakcín. Nevím, jestli je to pravda. Ale metody, kterými autoři k tomuto závěru došli, nijak nevybočují z metod, které se v biomedicíně používají naprosto standardně.

Foto: Týdeník Echo

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

uhel-pohledu
×

Podobné články