1 rozsudek nejvyššího soudu

Nepoctiví exekutoři mají problém, po zastavení exekuce musí skutečně vracet peníze

NOVÉ

Témata: ,

Doba nepoctivých exekutorů se snad pomalu chýlí ke konci. Nejvyšší soud potvrdil, že po zastavení exekuce musí exekutoři skutečně vracet peníze, které si nechali na své náklady. Někteří exekutoři peníze sami přirozeně vrací, jenže část exekutorů náhrady vydávat nechce a pouze doufá, že je lidé nebudou žalovat. „Štve nás, že někteří exekutoři jsou čestní a peníze vrací sami od sebe. Není fér, to jiným nechat. Proto se do toho teď pořádně pustíme,“ uvedl pro Echo24 advokát Petr Němec.

V současné době jsou ve velkém zastavovány exekuce kvůli neplatným rozhodčím doložkám, za což se u Ústavního soudu velkou měrou zapříčinil právě Němec, který vybojoval i současný rozsudek Nejvyššího soudu. Deník Echo24 o tom psal zde. „Takže teď jim budeme postupně gumovat desítky tisíc pohledávek za miliardy,“ uvedl tehdy Němec pro Echo24. Také se tak děje, což vede některé nepoctivé exekutory k zoufalým krokům, aby zpětně nepřišli o své peníze.

Podle Exekutorské komory však výklad soudu popírá občanský soudní řád. „Rozsudek Nejvyššího soudu vyjasnil některé dílčí aspekty. Jedním z nich byla otázka, zda v případě, že je zastaveno exekuční řízení, je nezbytné, aby soud rušil předchozí rozhodnutí o nákladech. K tomu Nejvyšší soud sděluje, že soud by tato rozhodnutí rušit měl, což odvolací soud v této kauza neučinil. Nejvyšší soud bohužel bez jakékoliv bližší argumentace připouští, že chyba soudu spočívající v nezrušení předchozího rozhodnutí o nákladech je do jisté míry napravitelná kontextuálně. Takový výklad však popírá nesporné znění občanského soudního řádu a jde i proti doktríně z dob soudního výkonu rozhodnutí,“ uvedla pro Echo24 Lenka Desatová za Exekutorskou komoru.

Celou exekutorskou praxi vysvětlil Němec. „Exekutor vymáhal peníze, něco si nechal na své náklady. Při zastavení exekuce by normálně postupoval tak, že by tedy povinnému vrátil, co si nechal a uložil oprávněnému, ať mu to stejné zaplatí, protože náklady jdou za ním. Exekutorům by to tedy mohlo být jedno, své peníze by dostali. Jenže problém je to, že exekutoři uzavřeli s oprávněnými různé dohody kdysi, kde si sjednali, že v takových případech nebudou oprávněným nic účtovat. Takovou jednu dohodu máme dokonce v ruce, u jiných exekutorů ji umíme prokázat nepřímo,“ uvedl pro Echo24.

Exekutoři však nepočítali, že se budou zastavovat exekuce kvůli neplatným rozhodčím doložkám. „Takové dohody uzavřeli v době, kdy si tím chtěli vyřešit exekuce zastavené pro nemajetnost, vůbec nikoho nenapadlo, že by byly zastavovány pro neplatné rozhodčí doložky, natož v takové míře. Takže exekutoři jsou najednou v pozici, že jsou zastavovány exekuce, oni by měli povinným vracet peníze a nemůžou to dle smlouvy vyúčtovat oprávněným. Takže jsou na tom velmi ztrátoví,“ vysvětlil Němec.

„Proto exekutoři hledají způsoby, jak na lidi vyzrát. Třeba schválně vydávají taková usnesení o zastavení, kde rozhodují o svých odměnách tak, že to musí hradit povinný, i když exekuce byla zastavena, nebo tak, že si všechny peníze můžou nechat, nebo prostě vymýšlejí různé obskurní výroky. To je ostatně i důvod, proč by lidi měli při zastavení exekuce mít advokáta, protože člověk vidí usnesení, že je exekuce zastavena a má radost a už nečte další výroky a když je nechá tak, tak se může připravit i stovky tisíc,“ dodal.

Kvůli nepoctivým exekutorům rozjeli právníci žaloby, které je nutí peníze vracet. „Jelikož exekutor nemá nárok na náklady exekuci, tak ztratil právní důvod, proč ty peníze dříve měl, a měl by to vrátit jako bezdůvodné obohacení. A někteří exekutoři to vrací sami, někteří vrací jen něco a lžou o tom, kolik vymohli, a my to musíme kontrolovat ve spisech a jiní řeknou, že nic vracet nebudou a ohánějí se nesmyslnou argumentací a spoléhají na to, že to lidi nebudou žalovat. A my to začali žalovat nebo případně skupovat jako pohledávky. Rozjeli jsme pilotní žaloby a vše jsme vyhráli. První, druhý stupeň a teď i u Nejvyššího soudu,“ dodal Němec.

Exekutorská komora však věří, že se exekutoři nové judikatuře přizpůsobí. „Je třeba si uvědomit, že se bavíme o situaci, která se stala v roce 2015, kdy bylo pravomocně zastaveno exekuční řízení. V té době neexistovala prakticky žádná judikatura týkající této problematiky – ta se teprve postupně vytváří. Exekutorská komora předpokládá, že soudní exekutoři na tuto judikaturu odpovídajícím způsobem budou reagovat,“ uvedla Desatová pro Echo24.

„Celá problematika zastavování exekucí (běžících nebo i skončených) a s tím spojených důsledků je velice složitá a měla by být posuzována komplexně. Hlavní díly viny na vzniklé situaci nesou zákonodárci, kteří umožnili vést rozhodčí řízení i ve spotřebitelských sporech a soudy, které po mnoha letech obrátili svoji rozhodovací praxi o 180 stupňů. Hlasité volání po tom, aby náklady tohoto selhání nesli soudní exekutoři, resp. jejich zaměstnanci, považuje Exekutorská komora ČR za vysoce nemorální,“ dodala Desatová.

Čtěte také: Budeme lidem gumovat dluhy za miliardy, říká právník po nálezu Ústavního soudu