Čína plánuje rozdělit Thajsko průplavem

NÁMOŘNÍ OBCHOD

Čína plánuje rozdělit Thajsko průplavem
Ilustrační snímek. Foto: Shutterstock
Svět

Echo24

Čína pokračuje ve snahách o vybudování průplavu přes thajskou část pevninské šíje Kra. Projekt by zkrátil čínským tankerům a jiným lodím cestu do a z Indického oceánu o asi 1100 kilometrů. Politické špičky Thajska se za projekt v současnosti přimlouvají, například pro Indii by však jeho realizace měla nedozírné ekonomické a vojenské dopady.

Lodě se v současnosti musí plavit na jih kolem Singapuru a západní Malajsie skrz Malacký průliv, nejrušnější obchodní tepnu současnosti. V oblasti v posledních letech roste hrozba novodobého pirátství. Možnost vybudování průplavu se poprvé objevila už v 17. století, podoby průplavu se debatují od 50. let 20. století. Projekt brzdily v minulosti především ekonomické náklady na stavbu a odpor vlád. Ale Čína má nyní peněz dost.

Foto: Schéma zamýšleného průplavu

V Thajsku mají mnozí strach z vlivu, který by díky stavbě Čína nad zemí získala. Myšlenka byla proto dlouho odmítána, v lednu letošního roku ale v thajském zákonodárném orgánu vystoupila skupina poslanců s návrhem obnovení debat. Parlamentní výbor by měl tento měsíc vydal doporučení pro další postup v přípravě projektu.

Americký časopis Foreign Policy přirovnává chystaný kanál k Panamskému průplavu, během jehož budování došlo v roce 1903 k odtržení Panamy od Kolumbie za podpory Spojených států. Foreign Policy naznačuje, že by k podobnému vývoji mohlo dojít i v Thajsku, pokud se Čína z mocenských důvodů rozhodne podpořit například islámské rebely na jihu Thajska a dojde k podobnému rozdělení země.

Indie se zase obává vojenského dopadu, který by na ni existence průplavu měla. Kanál by totiž umožňoval nejen rychlejší přepravu čínské ropy, ale i armádních plavidel. Kvůli rostoucí aktivitě čínské armády Indie již prohlásila, že chystá značné vylepšení a modernizaci leteckých a námořních objektů na ostrovech v oblasti Indického oceánu, píše Hindustan Times.

Ekonomicky by se stavba kanálu značně dotkla také přístavů v Malackém průlivu a jeho okolí, například Singapuru. Podle studií by v důsledku jeho existence mohl Singapur ztratit až 30 % svého námořního obchodu.