„Sčítání lidu je fake news.“ Kardinál Duka zpochybnil nebývalý odklon lidí od církve

SČÍTÁNÍ KATOLÍKŮ

„Sčítání lidu je fake news.“ Kardinál Duka zpochybnil nebývalý odklon lidí od církve
Arcibiskup Dominik Duka Foto: Petr Podaný
1
Domov

Echo24

V Česku ubývá lidí, kteří se hlásí k nějaké církvi či náboženskému směru. Naopak přibývá nevěřících či věřících bez konkrétní církve či společenství. Ukázaly to první výsledky loňského sčítání lidu, které v lednu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Z údajů vyplývá, že římskokatolická církev za poslední desetiletí přišla téměř o třetinu věřících, tedy o více než 340 000. Výsledky sčítání se nelíbí arcibiskupovi Dominikovi Dukovi, který je označil za „fake news“. Přesnější jsou podle něj matriky.

Sčítání se konalo loni od 27. března do 11. května. Dřív byla odpověď na otázku po vyznání oficiálně povinná, lidé ale často uváděly nesmyslné odpovědi. Římskokatolická církev požadovala úplné zrušení dotazu ve formuláři. Nakonec tam zůstal, ale odpovídalo se na něj dobrovolně. Kolonku se rozhodlo vyplnit zhruba 70 procent obyvatel republiky. Při cenzu v roce 2011 odpovídalo jen 55 procent lidí.

Podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka může být za větší ochotou poskytnout údaj možnost on-line sčítání. „Lidé to vnímají jako více anonymní. Méně se ostýchali víru uvádět,“ míní šéf statistiků. Duka však kvůli dobrovolnosti výsledky zpochybňuje a označil takové je za „zmatečné“.

„Mediálně šířený výsledek jako statisticky přesný je spíše ‚fake news‘! Proto tvrzení, že statisticky ubylo věřících je irelevantní!,“ napsal kardinál na svém blogu na webu Aktuálně.cz. Podle Duky nejsou data srovnatelná s ostatními výpověďmi a označil sčítání za sociologickou sondu a nikoliv za přesný statistický závěr.

Duka také argumentoval tím, že se někteří lidé báli přiznat svou náboženskou příslušnost. „Zároveň je zde nedůvěra ve stát! To potvrdili například někteří státní zaměstnanci, kteří se obávali zneužití těchto informací,“ tvrdil kardinál s tím, že navíc většina českých křesťanů se identifikuje obecně jako „věřící“ a neuvádějí konfesní příslušnost.

„Je zde také odcházející generace pevně formovaných věřících, kteří prošli vyznavačskou dobou pronásledování křesťanství a ovlivňovali životní postoje v rodinách. Tato generace byla z 85% pokřtěna (v rámci katolické církve přes 70%) a díky ní byla také 2,5x větší porodnost. Tato generace už zde není,“ pokračoval Duka s odkazem na dnešní klesající porodnost.

Připustil ale, že výsledek byl mnohem vyšší, než data České biskupské konference. „Na druhou stranu toto dobrovolné sčítání prokázalo, že zjištěný počet římských katolíků je více než dvakrát větší než zjistila ČBK běžným jedním sčítáním při bohoslužbách – být v církvi neznamená jen chodit do kostela,“ napsal Duka.

Duka tvrdí, že v Česku je podle církevní statistiky 4 miliony pokřtěných lidí. „Z toho je přibližně jeden milion lidí praktikujících. Další milion lidí přichází do kostela pravidelně na velké slavnosti, jako jsou Vánoce, Velikonoce, a pak slavení významných životních událostí. Pak je tu milion lidí, kteří chodí do kostela přibližně 4x za život při mimořádných událostech a jsou sympatizanty křesťanské kultury. A nakonec je zde milion lidí, kteří nevědí, že jsou pokřtění z důvodů, že nebyli ve víře vůbec formováni,“ vyjmenoval Duka.

Před deseti lety se k římskokatolické církvi hlásilo přes 1,08 milionu lidí. Loni bylo římských katolíků a katoliček v Česku 741.000. Při sčítání na začátku tisíciletí měla katolická církev 3,29 milionu věřících a při cenzu v roce 1991 po změně režimu 4,52 milionu. Církev československou husitskou při sčítání minulý rok uvedlo 23.600 lidí, v předchozím cenzu 39.200. Českobratrskou církev evangelickou zmínilo loni 32.600 věřících, před deseti lety 51.900.

„Je tam odklon od konkrétních církví, nejvíce u katolické církve, která je největší. Tam je pokles znatelný a veliký. Možná se to dalo očekávat, ale ta míra je výrazná,“ uvedl Rojíček. Podle něj se dají nejlépe srovnat údaje za poslední dvě sčítání. „V předchozích dvou cenzech (v roce 2001 a 1991) odpovídalo víc lidí. Začátek 90. let byl ve znamení všeobecného manifestu hlášení se k církvi po období 40 let,“ zdůvodnil předseda statistického úřadu.

Vedle tradičních církví se mohli lidé hlásit i k jiným směrům. Téměř tak početní jako věřící církve husitské byli podle loňského sčítání lidu vyznavači řádu rytířů Jedi ze ságy Hvězdné války. „Jediů lehce přibylo. V minulém sčítání jich bylo 15.000, loni přes 21.000. Sithů bylo pouze 516. Strany Síly jsou poměrně nevyvážené,“ uvedl gestor sčítání Robert Šanda z ČSÚ.