Ozbrojená pěst dělnické třídy. Před 71 lety vznikly Lidové milice

Výročí vzniku Lidových milicí

Ozbrojená pěst dělnické třídy. Před 71 lety vznikly Lidové miliceNOVÉ 2
Domov

Karolína Vaverková

Původně měly hlídat továrny a zastrašovat politické protivníky, nakonec Lidové milice využívala komunistická moc i k potlačování protirežimních demonstrací. Mezi nejznámější nasazení této stranické armády, od jejíhož vzniku v únoru uplynulo 71 let, patří komunistický puč z roku 1948. S jejich pomocí převzali komunisté moc ve státě. Existence Lidových milic byla právně upravena až v prosinci 1948.

„Představitelé komunistického režimu Lidové milice přezdívali jako ozbrojenou pěst dělnické třídy. Jejich počátky spadají ještě před únor 1948, kdy si vedení KSČ nebylo jisto loajalitou bezpečnostních složek, proto existence vlastní stranické armády,“ řekl deníku Echo24 historik Pavel Mücke z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Foto:

Přehlídka Lidových milicí před Novou radnicí v Moravské Ostravě v únoru 1949. Zdroj: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

Lidové milice vznikly 21. února 1948 z rozhodnutí tehdejšího vedení komunistické strany. Podle historika Jana Kalouse z Ústavu pro studium totalitních režimů byly zpětně legalizovány v prosinci 1948 novelou o Sboru národní bezpečnosti, podle níž mohli být „povoláni dobrovolně se hlásící spolehliví občané, kteří, jsou-li zevně označeni, mají obdobná práva a povinnosti jako příslušníci Sboru“.

Foto:

Přehlídka Lidových milicí před Novou radnicí v Moravské Ostravě v únoru 1949. Zdroj: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

Připraveny k zásahu byly Lidové milice i v listopadu 1989. „V listopadu 1989 k jejich nasazení naštěstí nedošlo. Tehdejší generální tajemník Miloš Jakeš a vedení tehdejší KSČ zásah zrušili a milicionáře, kteří byli připraveni k zásahu v okolí Prahy a v Praze odvolali,“ řekl Pavel Mücke.

Lidové milice zanikly v prosinci 1989.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Dále čtěte: Mýtus o první desítce. V počtu aut jsme byli až na 21. místě