Nová forma vyvádění majetku. Svěřenské fondy lze zneužít

Nová forma vyvádění majetku. Svěřenské fondy lze zneužítNOVÉ
Domov

SVĚŘENSKÉ FONDY

Pavel Baroch

Svěřenské fondy, které se po mnoha desítkách let vrátily novým občanským zákoníkem do Česka, čeká po zhruba půlroce fungování nejspíš zásadní proměna. Fondy sice dávají lidem i firmám další možnosti, jak nakládat a zvelebovat svůj majetek, zároveň se ale mohou zneužít a otevírají cestu, jak před policií, exekutory, ale třeba i před manželkou skrýt peníze, nemovitosti a další cenný majetek.

Bohatý otec vlastní továrnu, ale jeho děti o ni nemají zájem, nerozumí tomuto druhu podnikání a věnují se úplně jiným oborům. Aby po otcově smrti fabrika postupně neupadala a zůstala třeba pro další potomky, rozhodne se ji vložit do svěřenského fondu a jako správce určí svého dosavadního ekonomického náměstka, který chodu továrny rozumí nejlépe.

Podle advokáta Aleše Eppingera z renomované poradenské a advokátní kanceláře Schaffer & Partner je to typická situace, na níž se „znovuoobjevené“ svěřenské fondy přesně hodí. O nový způsob hospodaření s majetkem začal být zkraje roku poměrně zájem, který gradoval v jarních měsících. Teď ovšem zase uvadá.

Nikdo totiž přesně neví, jestli svěřenské fondy přežijí. A pokud ano, v jaké formě. Ministerstvo spravedlnosti chystá jejich úpravu, vyloučená ovšem není ani varianta, že se úplně zruší a převedou se na nadace.

Marvanová by fondy zrušila

„O svěřenských fondech se stále vede diskuse,“ uvedla pro ECHO24.cz mluvčí ministerstva Kateřina Hrochová. „Jasněji by mělo být ke konci prázdnin.“

Podle bývalé první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hany Marvanové se svěřenské fondy v občanském zákoníku vůbec neměly objevit. Důvodem je právě jejich možné zneužití.

„Upozorňovala jsem, že po zrušení anonymních akciích budou svěřenské fondy znamenat jinou formu vyvedení majetku, o kterém nebude možné zjistit, komu patří,“ řekla Marvanová. Dodala, fondy byly kritizovány už ve chvíli, kdy se nový občanský zákoník chystal.

„Prosazovala jsem jejich zrušení. Ne jejich regulaci, ale úplné zrušení,“ zdůraznila Marvanová. Na definitivní konec fondů to ale zatím nevypadá. Když o jejich budoucnosti diskutovala na ministerstvu spravedlnosti speciální komise, podle informací ECHO24.cz se z devatenácti přítomných členů vyjádřilo sedmnáct pro jejich zachování – byť s úpravami, které by například umožnily větší ochranu věřitelů nebo by fondy zbavily úplné anonymizace.

Asociace svěřenských fondů

Pro zachování fondů je i advokát Aleš Eppinger z kanceláře Schaffer & Partner, která se podílela na vzniku Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů. Ta chce být zárukou důvěryhodnosti pro všechny zájemce o tento způsob nakládání s majetkem.

I Eppinger upozorňuje, že v současné podobě může být právní úprava fondů problematická. Mezinárodní poradenská a advokátní firma, v níž je partnerem, dokonce zamítla několik žádostí o založení fondů, protože byly podezřelé. Pozitiva ale podle Eppingera jednoznačně převyšují možná rizika.

„Svěřenskými fondy se otevírají nové možnosti, jak nakládat s osobním nebo firemním majetkem," uvedl pro ECHO24.cz Eppinger.

Svěřenský fond si může založit prakticky kdokoli. Stačí zajít za notářem a stanovit správce, který se o něj bude starat, a osobu oprávněnou z fondu čerpat. Do fondu lze kromě zmiňované továrny vložit hotovost, šperky, dům, sbírku obrazů, jachtu, letadlo, cenné papíry, úpisy nebo jiné hodnoty.

Majitel si pak pro výplatu z fondu může stanovit různé podmínky. Třeba pro svého syna, že se dostane k penzům až v okamžiku, kdy vystuduje vysokou školu.

Fondy jako nástroj anonymity

Současné postavení fondů je natolik volné a kontrola nad nimi prakticky žádná, že je možné fondy využít například právě pro ochranu majetku.

Podle občanského zákoníku majetek ve fondu formálně nepatří nikomu. Zároveň dává 100 let na rozhodování o tom, pro koho se majetek spravuje – pokud to není uvedeno ve statutu fondu.

„Může se stát, že přijde policie za správcem fondu a zeptá se ho, pro koho majetek spravuje. A on odpoví, že v souladu se statutem fondu se ještě nerozhodl, ať přijdou třeba za týden. Když dorazí podruhé, řekne jim, že se stále ještě nerozhodl, ať přijdou zase příští týden,“ poznamenal advokát Aleš Eppinger.

Institut svěřeneckých fondů však neznamená, že policie nemohla člověka, který své cennosti neoprávěně ukryl ve svěřenském fondu například před exekucí, stíhat třeba za poškozování věřitele. Otázkou pro poškozeného věřitele ale podle Eppingera zůstává, zda se majetek vyčleněný do svěřenského fondu podaří dohledat.