Parkovací zóny budou stejný tunel jako Opencard, stojí v žalobě na Prahu

Právník vs. město

Parkovací zóny budou stejný tunel jako Opencard, stojí v žalobě na PrahuNOVÉ
Domov

Renáta Bohuslavová

Kauza parkovacích zón bude stejný tunel jako Opencard, píše se mimo jiné v hromadné žalobě, kterou před týdnem u Městského soudu v Praze podal právník Ondřej Pecák. Ta zaznamenává 39 jednotlivých případů občanů a požaduje zrušení modrých zón, které jsou podle právníka zřízeny protiústavně a jen jako zástěrka pro výběr peněz.

Největšími problémy v souvislosti se zřízením parkovacích zón jsou podle právníka špatně nastavený ceník, který nepřihlíží k životní situaci občanů, nenaplnění hlavního záměru, čímž mělo být zklidnění dopravy, a nepoměr v přínosu zón ve srovnání s velkými dopravními, hmotnými i sociálními škodami, které přinesly. Systém kompletně i v souvislosti s absencí záchytných parkovišť není podle Pecáka domyšlený a nemá oporu v zákoně o pozemních komunikacích.

„Jde o značný nepoměr minimálního přínosu zavedených zón placeného stání proti obrovskému počtu způsobených problémů jednotlivcům tak, že nelze hovořit podle názoru navrhovatelů o splnění zákonného zmocnění,“ uvádí se v žalobě, kterou má Echo24.cz k dispozici.

Sledování a práskání, jednání společnosti Eltodo popsané v žalobě

Riziko je podle těch, kteří se na žalobě podíleli, také v úniku osobních informací při platbě kartou na parkovacích hodinách a při sběru dat, který provádí společnost Eltodo. „Obáváme se, že rozsah sbíraných dat může příliš snadno uniknout i vzhledem k objevování se podezření, že kauza parkovacích zón bude stejný tunel, jako kauza Opencard,“ píše se v jednom z bodů žaloby. Žalobci tím narážejí na informace například o pochybných subdodavatelích společnosti Eltodo, o nichž informoval týdeník Dotyk.

Obava je také o to, jak bude soukromá firma se získanými údaji nakládat. „Celý systém je postaven na tom, že soukromá společnost provádí systematické sledování lidí a jejich vozů, které pak předává policii jako „pomocná stráž veřejné bezpečnosti“ nebo napřímo řečeno obecní práskač, jehož podání lze kvalifikovat jako udání, k čemuž i tak bude muset policie procesně přistupovat se všemi důsledky,“ píše se dále v žalobě.

Politici cíleně škodí a modrá zóna před vjezdem do garáže

Postižených se zřízením modrých zón zdá být mnoho. Mimo rezidenty jsou jimi nejčastěji živnostníci, rodiče, kteří vozí děti k lékaři či do školy, dojíždějící Středočeši či lidé s handicapem.

Jednotlivé stížnosti v hromadné žalobě jsou nejčastěji spojeny s finančními komplikacemi, které zřízením zón vznikly jak rezidentům, tak dojíždějícím do těchto míst. Stěžovatelé si museli v důsledku zřízení zón například zaplatit nová garážové stání, aby si zajistili stabilní parkování, či přestat auto v důsledku nákladů na parkování užívat. Jiní si stěžují zase na to, že problém s parkováním v jejich ulicích dříve nebyl a zavedením zón vznikl. „V místě bydliště poškozeného byly zavedeny zóny, které neřeší žádný místní problém, protože žádný neexistoval, a vytvořily pouze nové problémy, které komplikují život v místě,“ uvádí se v žalobě. Pražská politická reprezentace se podle jednoho z navrhovatelů chová jako lichvář místo partnera a cíleně občanům škodí.

Část žaloby je vyhrazena i peripetiím, se kterými se musí vypořádat mimopražští motoristé. Zřízení podle nich neplní veřejný zájem a navíc znemožňuje občanům plnit pracovní povinnosti. Žaloba tak poukazuje na porušování veřejného zájmu a tedy na nezákonnost a neústavnost zřízení.

Poslední významnou kapitolou, na kterou se v žalobě lidé odkazují, je nekoncepčnost zřízení modrých zón. Modré zóny se podle žalujících projektovaly od stolu. Někde zabírají větší plochu ulice a není možné vedle zaparkovaného auta projet, jinde jsou naopak zavedeny na velmi riskantních místech a v některých ulicích Prahy 6 dokonce vedly ke zmenšení počtu parkovacích míst. K nejabsurdnějším případům však patří zřízení modré zóny před garáží, kam tak logicky není možné vjet. "Navrhovatel vlastní v místě svého bydliště garáž, před kterou byla vyznačena modrá zóna. To znamená, že bez oprávnění (parkovací karty) není navrhovatel oprávněn zastavit (parkovat)."

Všech 39 jednotlivých případů je kompletně popsáno v anonymizované verzi žaloby, kterou má Echo24.cz k dispozici a která byla podána minulé pondělí. Podle Ondřeje Pecáka se však již v těchto dnech připravují další případy, které právník k žalobě později přiloží.

Stěžovatelů je mnoho, proto máme zpoždění

Žaloba na Prahu kvůli modrým zónám měla být podle právníka Ondřeje Pecáka hotová již začátkem října, z důvodu stále velkého zájmu o připojení se však datum podání zpozdilo. „Na hromadnou akci jako je tato jsou i dva měsíce málo, natož měsíc jeden, kdy se informace o iniciativě vlastně ani nedostala k adresátům, to za prvé, a za druhé podněty postupně doplňovaly žalobu a koncem září nebylo možné žalobu v uspokojivém rozsahu námitek a účastníků uzavřít a podat,“ zdůvodňuje Pecák pro Echo24.cz, proč se podání žaloby zpozdilo.

Čtěte více: Parkovací zóny? Zlodějna, míní právník a žene Prahu k soudu

‚Okamžitě zrušte modré zóny.‘ Žaloba na Prahu je na světě