Slídit po sexu a nevěře může jen osoba blízká, plánuje vnitro

Byznys soukromých detektivů

Slídit po sexu a nevěře může jen osoba blízká, plánuje vnitroNOVÉ 1
Domov

Jan Kálal

Význam institutu osoby blízké zřejmě znovu posílí. Zatímco k výmluvám na dopravní přestupky se už využívat nedá, nově má být důležitý v byznysu soukromých detektivů. Plánuje to ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) v návrhu zákona, který ve středu posoudí vláda. Podle ní budou mít detektivové zákaz sběru informací o sexuálním životě lidí, jejich zdravotním stavu a genetických nebo biometrických údajích – vyjma objednávek právě od osoby blízké.

Ministry Sobotkovy vlády čeká rozhodnutí o zákonu o soukromé bezpečnostní činnosti. Rozsáhlá norma má kultivovat podnikání detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur například tím, že nově nepůjde už o živnost, ale o podnikání na zvláštní licenci s desetiletou platností. Zákon má mimo jiné omezit okruh věcí, do nichž budou moci „soukromá očka“ strkat nos. Vyloučené by mělo být jejich nasazení do politického boje a redukovanou působnost budou mít i na poli nevěry a sexu.

„Provozovatel nesmí uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je zjišťování národnostního, rasového nebo etnického původu, sexuální orientace, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženského nebo filozofického přesvědčení,“ stojí v návrhu v pasáži o omezení výkonu služby soukromého detektiva.

„Provozovatel nesmí uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je zjišťování informací o sexuálním životě osoby, jejím zdravotním stavu nebo jejích genetických nebo biometrických údajích, které umožňují její přímou identifikaci nebo autentizaci,“ uvádí dále návrh. Výjimkou mají být případy, kdy je objednatelem osoba blízká podle občanského zákoníku.

Sexuální život a likvidace nepohodlných

Chovancův resort se v důvodové zprávě odvolává na definici pojmu „sexuální život“ ve směrnici Evropského parlamentu. „Zahrnuje všechny aspekty soukromého života v jeho nejinternější a nejintimnější podobě a zaslouží si stejnou ochranu před neoprávněným zásahem do soukromí jako samotný sexuální styk či akt,“ uvádí ministerstvo.

Kdo si tedy slídění po případné nevěře bude moci dál objednávat? Občanský zákoník považuje za osobu blízkou v první řadě manžela nebo registrovaného partnera. Jde také o osoby, které spolu trvale žijí, nebo jsou sešvagřené. „Za osoby v poměru rodinném nebo obdobném se rozumí osoby, které se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní,“ připomíná ministerstvo.

Novinka má podle Chovancova resortu zamezit likvidaci „nepohodlných“ lidí. V současnosti si totiž může informace o milostných pletkách dotyčného objednat například jeho obchodní nebo politický rival a pokusit se získané údaje použít k jeho kompromitaci nebo dokonce k vydírání.

Reflexe působení Bártovy ABL

Návrh zákona má také zamezit soukromým bezpečnostním agenturám v angažmá v politickém boji. Ve zdůvodnění je odkaz na působení agentury ABL, kterou před vstupem do vlády vlastnil tehdejší guru Věcí veřejných Vít Bárta. A která mimo jiné zastrašovala opoziční politiky před pražskými komunálními volbami v roce 2010.

„Jedna konkrétní soukromá bezpečnostní služba v minulosti výrazně negativně zasáhla do průběhu komunálních voleb v hlavním městě Praze konaných v roce 2010, s velkou pravděpodobností se podílela i na řešení vnitrostranické krize v jedné z bývalých vládních stran.“

„Soukromé bezpečnostní služby mohou představovat, díky svému personálnímu a materiálně technickému vybavení, výrazné bezpečnostní riziko. I když profesionální přístup a etické zásady řady provozovatelů takové selhání snižuje, soukromé bezpečnostní služby se mohou stát a stávají se nástrojem nekalého konkurenčního boje podnikatelských, politických a dalších subjektů,“ zmiňuje důvodová zpráva normy.

„Je možné zmínit mediálně známé případy, kdy jedna konkrétní soukromá bezpečnostní služba v minulosti výrazně negativně zasáhla do průběhu komunálních voleb v hlavním městě Praze konaných v roce 2010, s velkou pravděpodobností se podílela i na řešení vnitrostranické krize v jedné z bývalých vládních stran formou instalace odposlechového zařízení v bytě politicky činné osoby apod,“ pokračuje Chovancův resort a připomíná tak i puč ve Věcech veřejných a štěnici v bytě tehdejší poslankyně Kristýny Kočí.

Jde přitom o zajímavou podrobnost. Zatímco policie případ nalezeného odposlechu v bytě u Kočí odložila už před čtyřmi lety, protože nenalezla žádné otisky prstů, úředníci na ministerstvu vnitra nepřímo ukazují na pachatele. Bártovu ABL.

Byznys s ročním obratem 18 miliard

Podle Chovancových lidí zmíněné excesy způsobily „zásadní posun ve vnímání dosavadního charakteru působení soukromých bezpečnostních služeb ze strany veřejnosti, ale i zainteresovaných orgánů veřejné moci“. A omezení takových excesů není možné udělat jinak, než je v zákoně přímo zakázat, míní vnitro.

Byznys soukromých bezpečnostních agentur měl podle údajů ministerstva vnitra za loňský rok obrat zhruba 18 miliard korun a ke 30. červnu 2014 v něm působilo 6537 firem s dohromady téměř 50 tisíci zaměstnanci. Pokud zákon na jeho regulaci schválí vláda a odsouhlasí parlament i prezident, do praxe vstoupí 1. července 2016.