Zpráva EY k vybraným daňovým údajům Andreje Babiše

Zpráva EY k vybraným daňovým údajům Andreje Babiše 1
Krátké zprávy
Echo24
Sdílet:

Zpráva o věcných zjištěních v souvislosti s Prohlášením Ing. Andreje Babiše o příjmech ze dne 3. 3. 2017

Níže jsou popsány s Vámi dohodnuté postupy, tak jak jsou uvedeny ve Smluvním dopise o provedení dohodnutých postupů – další služby ze dne 7. 3. 2017, které jsme provedli v souvislosti s Vaším Prohlášením ze dne 3. 3. 2017 o příjmech viz Příloha č. 1 (dále jen „Prohlášení“). Naše postupy byly provedeny v souladu s mezinárodním standardem pro související služby (ISRE 4400) vztahujícím se na dohodnuté postupy.

Dokumentace předložená Ing. Andrejem Babišem:

 

- Prohlášení přiložené k této zprávě jako Příloha č. 1.

- Daňová přiznání (originální verze) za zdaňovací období 1996 až 2015 („daňová přiznání za zdaňovací období 1996 až 2015“).

Tři originální smlouvy o prodeji akcií následujících společností:

 1. prodej 100 ks akcii ve slovenské společnosti AFEED, a.s. ze dne 13. 7. 2009 („smlouva č. 1“),
 2. prodej 16 ks akcií ve společnosti PROFROST a.s. ze dne 11. 5. 2010 („smlouva č 2“),
 1. prodej 20 ks akcií ve společnosti AFEED CZ, a.s. ze dne 2. 5. 2011 („smlouva č 3“).

 

Níže popsané postupy byly provedeny výhradně za účelem asistovat Vám při vyhodnocování příjmů. Konkrétně jsme provedli následující postupy:

 1. Celkový základ daně, Pojistné odváděné zaměstnavatelem, Pojistné sražené zaměstnanci a Daně uvedené v tabulce v bodě I.4 Prohlášení ve Sloupcích II, III, IV a V jsme sesouhlasili s údaji na příslušných řádcích daňových přiznáni za zdaňovací období 1996 až 2015.
 2. Přepočetli jsme matematickou správnost rozdílů Celkového základu daně a Pojistného odváděného zaměstnavatelem, Pojistného sraženého zaměstnanci a Daně v jednotlivých řádcích v tabulce v bodě I.4 Prohlášeni uvedených ve Sloupci VI (Rozdíl). Přepočetli jsme matematickou správnost součtu Rozdílů (Sloupec VI) uvedeného v řádku CELKEM Kč.
 3. Sesouhlasili jsme prodejní cenu uvedenou ve smlouvě č. 1 ze dne 13. 7. 2009 s prodejní cenou uvedenou v bodě 11.1 Prohlášení. Porovnali jsme, zda směnný kurz použitý pro přepočet prodejní ceny uvedené ve smlouvě č. 1 z prodeje akcií v EUR odpovídá kurzu ČNB ke dni 20. 7. 2009. Přepočetli jsme matematickou správnost přepočtu prodejní ceny v EUR uvedenou ve smlouvě č. 1 do Kč s použitím výše uvedeného měnového kurzu.
 4. Sesouhlasili jsme prodejní cenu uvedenou ve smlouvě č. 2 ze dne 11. 5. 2010 s prodejní cenou uvedenou v bodě II.2 Prohlášení.
 5. Sesouhlasili jsme prodejní cenu uvedenou ve smlouvě č. 3 ze dne 2. 5. 2011 s prodejní cenou uvedenou v bodě II.3 Prohlášení.
 6. Přepočetli jsme matematickou správnost součtu osvobozených příjmů uvedených v bodech 11.1, II.2 a II.3 Prohlášeni, uvedeného v bodě II.4 Prohlášení.
 7. Úrokové příjmy za rok 2014 z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. v úhrnné výši 76 179 758,09 Kč, jak jsou uvedeny v bodě 111.1 Prohlášení, jsme sesouhlasili na bankovní výpis účtu vedeného na jméno Ing. Andrej Babiš u Komerční banky, a.s.
 8. Úrokové příjmy za rok 2015 z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. v úhrnné výši 90 171 424,76 Kč, jak jsou uvedeny v bodě III.2 Prohlášení, jsme sesouhlasili na bankovní výpis účtu vedeného na jméno Ing. Andrej Babiš u Komerční banky, a.s.
 9. Přepočetli jsme matematickou správnost součtu příjmů z činností obsažených v částech I, II a lil Prohlášení uvedeného v bodě IV. 1 Prohlášení.

 

Níže shrnujeme svá zjištění:

 1. V souvislosti s bodem 1 výše jsme zjistili, že Celkový základ daně, Pojistné odváděné zaměstnavatelem, Pojistné sražené zaměstnanci a Daně uvedené v tabulce v bodě I.4 Prohlášení ve Sloupcích II, III, IV a V souhlasí s údaji na příslušných řádcích daňových přiznání za zdaňovací období 1996 až 2015.
 2. V souvislosti s bodem 2 výše jsme zjistili, že rozdíly Celkového základu daně a Pojistného odváděného zaměstnavatelem, Pojistného sraženého zaměstnanci a Daně v jednotlivých řádcích v tabulce v bodě I.4 Prohlášení uvedené ve Sloupci VI {Rozdíl) a součet Rozdílů (Sloupec VI) uvedený v řádku CELKEM Kč jsou matematicky správné.
 1. V souvislosti s bodem 3 výše jsme zjistili, že prodejní cena uvedená ve smlouvě č. 1 ze dne 13. 7. 2009 souhlasí s prodejní cenou uvedenou v bodě 11.1 Prohlášení, že směnný kurz použitý pro přepočet prodejní ceny uvedené ve smlouvě č. 1 z prodeje akcii v EUR odpovídá kurzu ČNB ke dni 20. 7. 2009, a že přepočet prodejní ceny v EUR uvedené ve smlouvě č. 1 do Kč s použitím výše uvedeného měnového kurzu je matematicky správný.
 1. V souvislosti s bodem 4 výše jsme zjistili, že prodejní cena uvedená ve smlouvě č. 2 ze dne 11. 5. 2010 souhlasí s prodejní cenou uvedenou v bodě II.2 Prohlášení.
 1. V souvislosti s bodem 5 výše jsme zjistili, že prodejní cena uvedená ve smlouvě č. 3 ze dne 2. 5. 2011 souhlasí s prodejní cenou uvedenou v bodě II.3 Prohlášení.
 2. V souvislosti s bodem 6 výše jsme zjistili, že součet osvobozených příjmů uvedených v bodech li. 1, II.2 a II.3 Prohlášeni, uvedený v bodě II.4 Prohlášení je matematicky správný.
 3. V souvislosti s bodem 7 výše jsme zjistili, že úrokové příjmy za rok 2014 z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. v úhrnné výši 76 179 758,09 Kč, jak jsou uvedeny v bodě 111.1 Prohlášení, souhlasí na bankovní výpis účtu vedeného na jméno Ing. Andrej Babiš u Komerční banky, a.s.
 4. V souvislosti s bodem 8 výše jsme zjistili, že úrokové příjmy za rok 2015 z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. v úhrnné výši 90 171 424,76 Kč, jak jsou uvedeny v bodě III.2 Prohlášení, souhlasí na bankovní výpis účtu vedeného na jméno Ing. Andrej Babiš u Komerční banky, a.s.
 1. V souvislosti s bodem 9 výše jsme zjistili, že součet příjmů z činností obsažených v částech I, II a III Prohlášení uvedený v Prohlášení v bodě IV.1. je matematicky správný.

 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené postupy nepředstavuji audit ani prověrku provedené v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy či Mezinárodními standardy pro prověrky, neposkytujeme žádné ujištění o Prohlášení.

Pokud bychom prováděli další postupy nebo pokud bychom provedli auditči prověrku v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy či Mezinárodními standardy pro prověrky (či jinými obecně platnými auditovými předpisy), povšimli bychom si možná dalších skutečnosti, o kterých bychom Vás informovali.

Naše zpráva byla vypracována výhradně pro účely vymezené v prvním odstavci této zprávy a pro Vaši informaci a nesmí být použita k žádným jiným účelům. Týká se pouze položek uvedených výše a ve vztahu k daňovým přiznáním ani finančním informacím Ing. Andreje Babiše nebyly provedeny žádné další procedury. Za zprávu přebíráme v souladu se zákonem odpovědnost výhradně vůči Ing. Andreji Babišovi, nikoli vůči jinému subjektu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za dokumentaci, kterou jsme obdrželi v souvislosti s prací na dohodnutých postupech.

Ernst & Young Audit, s.r.o.

evidenční č.401

Irena Liškařová, statutární auditor

evidenční č. 1146

 

 

Prohlášení

 

Já, níže podepsaný Andrej Babiš prohlašuji následující:

 1. Zdanitelné příjmy

 

 1. V průběhu let 1996 až 2015 jsem obdržel a do daňového přiznání řádně zahrnul níže uvedené zdanitelné příjmy (viz tabulka). Danové přiznání za rok 2016 bude podáno do 30. června 2017 a příjmy za rok 2016 proto v této tabulce nejsou uvedeny.
 2. Od celkového základu daně je v období od roku 1996 do roku 2007 odečtena částka pojistného sraženého v České republice z příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatelem (od roku 2008 již tento údaj není uváděn v daňovém přiznání a proto není v přehledu uveden, přestože tato částka snižuje čistý příjem).
 3. Od celkového základu je dále počínaje rokem 2008 odečtena částka pojistného, kterou je v České republice povinen z příjmů ze závislé činnosti platit zaměstnavatel (o tuto částku se od roku 2008 zvyšuje základ daně).
 4. Úhrn základů daně, snížený o pojistné podle předchozích bodů a o částku zaplacené daně z příjmů fyzických osob, činí 1 503 715 090 Kč.

 

I. II.     III.     IV.       V.     VI.
Zdaňovací období Celkový základ daně     Pojistné odváděné zaměstnavatelem     Pojistné sražené zaměstnanci       Daň     Rozdíl
  (A) ř.DP (B)   ř.DP (C)   ř.DP   (D)   ř.DP   [A – B – C – D]
1996 1 452 179 4* X     193 172   3*   506 288   5*   752 719
1997 2 678 819 128 X     273 892   46   849 284   175   1 555 643
1998 3 072 608 41 X     355 665   39   1 117 476   56   1 599 467
1999 3 681 047 41 X     441 245   39   1 332 980   56   1 906 822
2000 4 323 351 41 X     491 693   39   1 335 148   56   2 496 510
2001 15 388 410 77 X     1 908 269   39   4 869 712   109   8 610 429
2002 21 197 415 39 X     2 835 765   202   6 727 075   58   11 634 575
2003 6 682 127 39 X     840 834   202   2 074 378   58   3 766 915
2004 7 550 573 39 X     929 134   202   2 340 205   58   4 281 234
2005 4 223 125 45 X     312 594   32   1 234 353   76   2 676 178
2006 2 100 957 45 X     226 868   32   590 092   74   1 283 997
2007 2 211 662 45 X     226 531   32   572 956   74   1 412 175
2008 21 381 612 45 393 122   32 v DP neuvedeno       3 116 424   74   17 872 066
2009 444 693 568 45 390 773   32 v DP neuvedeno       66 657 825   74   377 644 970
2010 81 062 388 45 580 396   32 v DP neuvedeno       12 111 297   74   68 370 695
2011 161 214 745 45 605 635   32 v DP neuvedeno       24 133 857   74   136 475 253
2012 552 886 031 45 517 861   32 v DP neuvedeno       78 456 252   74   473 911 918
2013 255 106 991 45 15 433 350   32 v DP neuvedeno       49 687 066   74   189 986 575
2014 244 395 269 45 18 910 821   32 v DP neuvedeno       50 299 188   74   175 185 260
2015 26 297 200 45 543 582   32 v DP neuvedeno       3 461 929   74   22 291 689
Celkem Kč 1 861 600 077                 311 473 785       1 503 715 090

 

 • Poznámka: V roce 1996 jsem podával daňové přiznání ve Slovenské republice, údaje byly převzaty z formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, které bylo vystaveno společností AGROFERT a.s. dne 29.1.1997 a je součástí podaného daňového přiznání.

 

 1. Vybrané osvobozené příjmy
 1. V roce 2009 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 100 ks akcií ve slovenské společnosti AFEED, a.s. v úhrnné výši 6 242 000 EUR, a to na základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 13.7.2009. Kupní cena byla stanovena v Částce ocenění akcií podle znaleckého posudku. Příjem přepočtený na české koruny kurzem ČNB ke dni 20.7.2009 v hodnotě 25,84 činí 161 293 280 Kč.
 2. V roce 2010 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 16 ks akcií ve společnosti PROFROST a.s. v úhrnné výši 527 468 800 Kč, a to na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 11.5.2010. Kupní cena byla stanovena v částce ocenění akcii podle znaleckého posudku.
 3. V roce 2011 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 20 ks akcií ve společností AFEED CZ, a.s. v úhrnné výši 59 000 000 Kč, a to na základě Smlouvy o úplatném prodeji cenných papírů ze dne 2.5.2011. Kupní cena byla stanovena v částce ocenění akcií podle znaleckého posudku.
 4. Celkový součet výše uvedených příjmů je 747 762 080 Kč.

 

 1. Úroky z dluhopisů
 1. V roce 2014 jsem obdržel úrokové příjmy z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. v úhrnné výši 76 179 758,09 Kč.
 2. V roce 2015 jsem obdržel úrokové příjmy z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. v úhrnné výši 90 171 424,76 Kč.

 

 1. Shrnutí
 1. Úhrn příjmů uvedených v bodech I, II a III činí celkem 2 417 828 352,85 Kč.

 

V Praze dne 3.3.2017

 

ing.Andrej Babiš

Sdílet:

Hlavní zprávy

kratke-zpravy
×

Podobné články