Půl roku ho úředníci registrovali k DPH. Pak mu ‚napařili“ pokutu a úroky

ČESKO, RÁJ PODNIKATELŮ

Půl roku ho úředníci registrovali k DPH. Pak mu ‚napařili“ pokutu a úrokyNOVÉ 1
Domov

Tereza Vilímová

Se zlovůlí úřadů se potýkají podnikatelé, kteří se musí povinně registrovat k plátcovství DPH, protože jejich obrat přesáhl milion korun. Ukazuje to případ Jindřicha z jižních Čech. Ten na povinnou registraci čekal půl roku, aby mu Finanční správa nakonec za celou dobu „napálila“ úroky a pokutu. Očistcem si při jednání s Finanční správou procházejí i podnikatelé, kteří se chtějí dobrovolně stát plátci DPH. Úřad po nich chce totiž doložit řadu dokumentů, které v začátcích podnikání nejsou schopní doložit, jak ukazují případy z praxe.

„Pan Jindřich z jižních Čech má stavební firmu a v průběhu prázdnin loňského roku jeho obrat poprvé překročil milion a tak se musel povinně registrovat k plátcovství DPH. Žádost o registraci podal ihned po překročení zákonného obratu a poté čekal na odpověď úřadů,“ popisuje případ svého klienta Jiří Žežulka s poradenské firmy Apogeo. „Plátcem DPH byl pan Jindřich ze zákona od 1. 9. 2015,“ dodal.

Registrace jeho firmy ale trvala Finanční správě více než 6 měsíců. „Odpověď přišla až 10. března, kdy obdržel rozhodnutí o registraci k DPH. Po dobu toho půl roku, kdy rozhodnutí neměl, se nechoval jako plátce DPH. Nevystavoval faktury s DPH,“ vysvětlil Žežulka. Finanční správa ho ale zaregistrovala jako plátce zpětně už od 1. září a za celý půlrok mu vystavila pokutu a také úroky. Proti vyměření úroků a pokuty se stavař ohradil. „Věříme, že zvítězí zdravý rozum,“ uvedl Žežulka.

Schizofrenní situace

Podle Davida Hubala z Unie daňových poradců ale zákon mluví v případě povinné registrace jasně. „Zákon hovoří v tom smyslu, že plátce, který překročí obrat stanovený zákonem, se stává hned plátcem ze zákona. Není k tomu třeba žádný administrativní akt ani vydání registrace,“ uvedl serveru Echo24.cz Hubal. „Obávám se, že zdravý rozum se u nás vytratil,“ dodal.

To potvrdila i Finanční správa. „V případech, kdy daňový subjekt dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro registraci ze zákona, měl by se od okamžiku vzniku plátcovství chovat jako plátce, tedy vystavovat faktury s DPH, může si uplatňovat nárok na odpočet DPH, rovněž by měl plnit svoje povinnosti vůči správci daně, tedy podávat daňová přiznání, kontrolní hlášení, rovněž by měl v případě vzniku daňové povinnosti i zaplatit,“ uvedla serveru Echo24.cz tisková mluvčí správy Petra Petlachová.

Podle ní by pan Jindřich nedostal pokutu, pokud by si plnil své povinnosti. „Pokud by byl postup k odstranění pochybností v registračních údajích ukončen s výsledkem, že bylo vydáno rozhodnutí o registraci plátce, a plátce plnil svoje povinnosti výše uvedeným způsobem, nebyl by daňový subjekt sankcionován,“ dodala Petlachová.

Špatný výklad zákona?

Podle Hubala je ale takový výklad zákona špatný a zvyšuje nejistotu mezi plátci. „Laik to často neví, vystupuje poctivě, úřad obstruuje, zkoumá věci, který by podle mě zkoumat neměl, a stane se to, co popisujete. Je plátce, ale nemá registraci,“ řekl.

Finanční správa v tom problém nevidí. „Pokud by byl postup k odstranění pochybností v registračních údajích ukončen s výsledkem, že byla registrace plátce zamítnuta, již podaná daňová přiznání by byla ‚zrušena‘ v souladu s daňovým řádem a pokud by vznikl daňovému subjektu u správce daně vratitelný přeplatek, byl by na základě žádosti vrácen,“ uvedla Petlachová.

„Plátci se stávají plátci nikoli dobrovolně, ale z nařízení státu. Přestože stát toho nebožáka, který podniká, násilně včlení do systému, tak mu neposkytuje dostatečně stabilní právní postavení, aby mohl bez rizik tu svoji činnost vykonávat,“ uvedl Hubal. Pro všechny zúčastněné je potom podle něj situace velmi špatná. „A příčinou je hysterické jednání pod korouhví boje proti daňovým únikům,“ dodal.

Co může Finanční správa?

Žežulka dříve působil jako zástupce ředitele Generálního finančního ředitelství, takže poměry ve Finanční správě zná. „Myslím si, že je správné, že Finanční správa prověřuje. Je to její právo. Ale to, do jaké podoby se to teď ať už u povinné nebo dobrovolné registrace dostalo, nepovažuji za šťastné,“ vysvětlil. Finanční správa sice tvrdí, že prověřování probíhá selektivně, jak ale potvrdil Žežulka i Hubal, správa to dělá plošně.

U dobrovolné registrace by Finanční správě podle Žežulky měl podnikatel doložit informace o personálním a ekonomickém zázemí firmy, aby tím skutečně prokázal ekonomickou činnost. Požadavky na prokázání komunikace s obchodními partnery nebo prokázání detailního podnikatelského záměru, jsou podle něj přehnané.

Podle Žežulky stačí, když podnikatel řekne s jakým účelem byla firma založená, jakým způsobem plánuje podnikat a jaký předpokládá roční obrat. Pak by měl uvést sídlo firmy a třeba doložit, že bude užívat bankovní účet u nějakého konkrétního bankovního institutu. Může uvést, s kým právě jedná, zda bude mít nějaké zaměstnance, zda má s podnikáním v oboru nějaké zkušenosti. „To je to penzum informací, který by měl správce daně mít, aby si byl jistý, že podnikatel chce vykonávat ekonomickou činnost,“ dodal Žežulka.

Zároveň ale doplňuje případ jiného svého klienta. „Všechny tyto informace jsme doložili Finanční správě už s přihláškou k registraci k plátcovství. Jako odpověď nám přišla výzva, abychom doplnili další informace k přihlášce. Chtěli ale věci, které jsme jim poskytli už v průvodním dopise,“ popsal Žežulka. Celkový dojem je tedy takový, že úředníci si průvodní dopis ani nepřečetli a prostě zaslali výzvu k doplnění, tak jako to dělají vždy.

Čtěte také: Babišovi byrokrati mu zkazili byznys. Zakázali mu platit DPH

Hledají se stovky úředníků. Hlásit se mají u Babiše

Týdeník Echo si můžete koupit zde