Šest miliard na státní internetový podnik? Další slepá ulička

Šest miliard na státní internetový podnik? Další slepá uličkaPOLITICKÁ ARÉNA 1
Politická aréna

Martin Kupka

„To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou peníze,“ nechal se během jednoho posezení s lahví vína v ruce slyšet Švejkův pán, feldkurát Katz. Jeho větu by mohl beze změny použít Bohuslav Sobotka, jen by byl v úplně jiné situaci – Katz za své dluhy odpovídal sám, kdežto babišovsko-sobotkovská vláda zadlužuje nás všechny a není schopna z našich peněz něco ušetřit ani při více než čtyřprocentním růstu ekonomiky.

A jak by také mohla, když se pouští do projektů, které státu vůbec nepřísluší! Posledním z nich je zveřejněný záměr ministra vnitra Chovance zřídit státní podnik s šestimiliardovým kapitálem, který by řídil výstavbu internetových sítí nové generace a dodával komunikační a informační technologie a služby. Jinými slovy, Chovanec si chce půjčit od lidí (aniž by s tím oni mohli nesouhlasit) další peníze a založit si za ně podnik, který bude působit na čistě soukromém poli a bude konkurovat soukromým firmám (a nejspíš toho ani nebude schopen).

Možná chce levicová vláda vytvořit další trafiky pro své kamarády, na které nezbylo při okupování ministerstev před tím, než začal naplno fungovat nesmyslný služební zákon.

Hlavní problém státních projektů tohoto typu ale není v trafikantech – je v samotných základech státního podniku. Ten musí každou větší zakázku řešit formou výběrového řízení podle zákona, logicky není a nemůže být tak pružný, jak rozvoj internetu vyžaduje. Soukromá firma se může o všemožných detailech rozhodnout a vybrat dodavatele do druhého dne. Státní firmě to bude trvat týdny či měsíce. Však není náhodou, že státy na celém světě u rozvoje internetu vždy byly jako finanční přispěvatelé, nikoli jako provozovatelé – provoz a rozvoj samotný je úkolem především akademických institucí a soukromých firem (a nechytejte mě za slovo, že tu či onu součást informační infrastruktury v té či oné zemi zajišťoval nebo zajišťuje nějaký státní orgán – v jednotlivostech to možné je, většinově to tak není a být nemůže).

V jakém rozporu je to se záměrem na zřízení onoho Chovancova státního podniku. Proč má mít v předmětu činnosti „výrobu, instalaci, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“, což je zjevně předmět činnosti celé řady soukromých firem a stát na tomto trhu nemá co pohledávat? A co „příprava, realizace a dodávka projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně vývoje a dodávky software“? Na to si lze pouze pomyslet, že se ta letní horka musela podepsat na svéprávnosti autorů ministerských materiálů…

Je nanejvýš zřejmé, že těch 6 miliard pro nový státní podnik by bylo na volném trhu využito mnohem efektivněji a skutečně by přispěly k rozvoji internetu v naší zemi. Každý, kdo problematice rozumí, přitom ví, že podle tohoto návrhu ministra vnitra by spousta prostředků skončila v černé díře zbytečné administrativy a neprůhledného hospodaření státní firmy.

Zapomeňme na státní podnik působící na trhu informačních a komunikačních technologií – byl by to další zbytečný a hlavně škodlivý zásah státu do podnikání. Nevymýšlejme slepé uličky a nepouštějme se po cimrmanovsku do jejich prozkoumávání. Ať si stát rozvoj internetu podporuje, ale ať se nepokouší ho zajistit. Nemůže to umět.