Starostové budou demonstrovat proti vyšším poplatkům za hudbu

Starostové budou demonstrovat proti vyšším poplatkům za hudbuAKTUALIZOVÁNO
Domov

Proti OSA

oj Echo24

Starostové měst a obcí budou 22. září demonstrovat před sídlem Ochranného svazu autorského (OSA). Vyjadřují tak svůj zásadní nesouhlas se zvýšením poplatků za autorská práva k hudbě, s nímž OSA pro příští rok počítá. Zástupci sdružení kvůli tomu již dříve podali stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na ministerstvo kultury, OSA přitom považuje sazby pro rok 2017 za přiměřené. Zvýšení chce zabránit i Svaz měst a obcí ČR, které dle konkrétních případů znamená až tisícové meziroční navýšení.

A jak vypadají reálné ceny dle sazebníku pro konkrétní obce? Jeden z příkladů z praxe uvádí starosta Křižánek na Vysočině s necelými 400 obyvateli, který vypočítává, o kolik peněz za rok víc je bude zdražení stát vzhledem k provozu jejich obecní kavárny.

„V Křižánkách provozujeme něco přes rok Obecní kavárnu a to prostřednictvím naší příspěvkové organizace. I přes název se spíše jedná o malou venkovskou hospůdku, kde jsme rádi, že se provoz tohoto zařízení vůbec zafinancuje z tržeb,“ řekl na dotaz starosta Křižánek Jan Sedláček. „Otvíráme každý den a je pro nás důležitá především jistota, že si místní mohou někam večer zajít. Proto máme kavárnu v provozu i v takzvané hluché měsíce. Každé zvýšení nákladů na provoz je pro nás nesmírně problematické.“

Starosta malé vesnice dále popisuje, že si zejména kvůli sledování důležitých sportovních utkání pořídili do kavárny i jeden televizor. „Rozhodně tedy neběží každý den. Dále zde máme projektor například kvůli promítání fotografií případně i nějakých filmů (řádně zaplacených u distributora) – zde můžeme hovořit o 10 – 15 případech použití projektoru za rok včetně využití při besedách. Smlouvy s kolektivními správci máme podepsané od února tohoto roku. Čísla, která zasílám jsou po přepočtu na dvanáct měsíců. Částka za celý letošní rok by tak byla všem správcům 9587,- Kč včetně DPH. Po plánovaném zvýšení společnosti OSA by naše kavárna platila 10549,- Kč včetně DPH. Je však otázkou, jaké ceny nastolí na příští rok Integram,“ dodal Sedláček s tím, že jen navýšení cen v sazebníku OSA zvedne náklady malé obecní hospůdky o tisíc korun na autorských poplatcích.

Slavnosti, tancovačky, domovy důchodců nebo školy

Hudbu obce pravidelně využívají na různých slavnostech, zní třeba i ve školách nebo domovech, které obce zřizují. Zvýšení až o 50 procent pro příští rok považuje sdružení samospráv za enormní a neodůvodněné.

Podle svazu ale autoři hudby v ČR inkasují jedny z nejnižších autorských odměn v Evropě, což bude platit i po navýšení. „Jsem přesvědčen, že sazby stanovené pro rok 2017 jsou přiměřené. Navýšením sazeb chceme pouze zmírnit pokřivení trhu, který historicky platí nejnižší sazby v porovnání se zahraničím. Není žádný důvod k tomu, aby se autorům hudby dostávalo v České republice nižší míry ochrany práv, než je běžné v drtivé většině zemí Evropské unie,“ uvedl už dříve předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Podle sdružení samospráv je ale situace v Evropě velmi různorodá a sazby jsou například ve Švýcarsku, na Slovensku a v dalších evropských zemích srovnatelné, nebo dokonce nižší než v ČR. „Argumentace OSA, že musí poplatky zvýšit, protože chrání práva i zahraničních autorů, tak zjevně pokulhává,“ uvedl místopředseda sdružení a starosta obce Křižánky Jan Sedláček.

Podle OSA činila měsíční výše autorských odměn za rozhlasový přístroj se dvěma reproduktory v roce 2016 ve městě s více než 80.000 obyvateli 186 korun, v roce 2017 to bude 279 korun. V případě obce do 1000 obyvatel se sazba za rádio zvýší ze 148,80 korun na 195,30 korun.

Setkání s Hermanem do konce měsíce

Proti navýšení poplatků bude bojovat i Svaz měst a obcí ČR, který si proto vyžádal jednání u ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). „Tento resort udělil Ochrannému svazu autorskému statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Pevně věřím, že se setkání uskuteční do konce měsíce,“ uvedl Lukl. Pokud jednání nepovede ke stažení návrhu na zvýšení poplatků, je podle něj jednou z cest i demonstrace. „Osobně však preferuji debatu podloženou věcnými argumenty. Každopádně vítám a podporuji jakékoliv snahy k pohřbení tohoto arogantního návrhu, který znamená další facku do tváře našim obcím. Tomu je potřeba nejen čelit, ale tvrdě zabránit,“ dodal předseda svazu.

Sdružení místních samospráv je nevládní organizací, která sdružuje zhruba 110 měst a obcí. Je alternativou Svazu měst a obcí ČR, v němž je více než 2600 samospráv, což je kolem 42 procent z celkového počtu.

OSA, který zastupuje majitele autorských práv k hudebním dílům, založili sami autoři v říjnu 1919. K 31. prosinci 2015 zastupoval 8819 domácích nositelů práv a statisíce nositelů autorských práv z celého světa. Loni svazu vzrostly příjmy na 915 milionů korun. Byla to nejvyšší částka za dobu existence této organizace.

OSA má své odpůrce. Loni se v Praze například uskutečnila oslava desátého výročí Svazu nezávislých autorů (SNA), který se od svého začátku vymezuje proti kolektivním správcům autorských práv. Někteří umělci na protest proti zpoplatnění hudby umisťují své nahrávky na internet zdarma k volnému použití.

Čtěte také: OSA si řekne o půlku víc na poplatcích za hudbu. Starostové protestují

Související články