Ženy se prosadí i bez kvót. Oceňme jejich péči o rodinu

Názor poslankyně TOP 09 Putnové

Politická aréna

Anna Putnová

Vláda se rozhodla nepodpořit návrh na povinné zastoupení žen ve vedení firem. Neschválila směrnici EU, požadující kvóty na členství žen v dozorčích radách velkých společností. Považuji to za správné rozhodnutí.

Řadu let se věnuji otázce bariér pro vstup žen na trh práce, do podnikání a v posledních letech i politiky. Jsem přesvědčena, že názor na kvóty je věcí ideovou. Najdeme totiž dost argumentů pro jejich zavedení i proti nim a vybereme si to, co odpovídá našemu založení. Diskuse na téma kvóty je podle mého názoru zavádějící až scestná. Snažit se prostřednictvím zvláštních opatření prosazovat ženy v pracovním životě znamená v důsledku ženy degradovat pouze za pracovní sílu. Domysleli předkladatelé tuto verzi?

Místo debat o zrovnoprávnění žen v zaměstnání bychom měli v první řadě mluvit o zrovnoprávnění životní volby, chcete-li životní strategie žen. Péče o potomky či stárnoucí rodiče je v očích společnosti mnohem méně oceňovaná než zvládání profese. Toto je závažné téma, kterému bychom měli věnovat pozornost. Všimněte si, jak se tyto ženy samy hodnotí, jak se cítí. Matky na rodičovské či ženy, které vyměnily kariéru, aby mohly posloužit svým rodičům, skromně sdělují, že finančně nepřispívají do domácnosti! Cítí se ve společnosti, která oceňuje úspěch, materiálně vyjádřený, za nerovnoprávné. Považují za luxus, že se mohou starat o rodinu a jejich okolí tomu velice často přitaká.

Česká společnost má dluh vůči těmto ženám. Je načase, abychom docenili a veřejně dávali najevo respekt vůči matkám a pečovatelkám v rodinách. Teprve zrovnoprávněním životních cest se otevře možnost pro skutečné, nikoli jenom formální, vytvoření rovných podmínek na trhu práce. Nechci bagatelizovat obtíže, které doprovázejí uchazečky o práci bez praxe nebo v předdůchodovém věku. Nicméně upozorňuji na to, že bez ocenění mateřství a mezigenerační solidarity budeme stavět emancipaci žen na písku.

Podporujme oceňování péče o rodinu, aby se ženy po skončení rodičovské nevracely s nulovým sebevědomím do zaměstnání. Sebevědomé ženy si potom budou mnohem silněji říkat o pozice ve firmách, budou se snadněji prosazovat, a to i bez kvót.