Práce z domova? Zapomeňte!

Práce z domova? Zapomeňte!
Práce z domova se dnes prezentuje hlavně jako benefit pro zaměstnance, pozitiva však přináší i zaměstnavateli. Foto:

Foto: Shutterstock

1
Politická aréna

Vojtěch Munzar

Práce z domova se dnes prezentuje hlavně jako benefit pro zaměstnance, pozitiva však přináší i zaměstnavateli. Především však jde o oboustrannou možnost, jak umožnit práci mnohem širšímu spektru zaměstnanců, než bez ní. To může být právě projednávanou novelou zákoníku práce značně ztíženo.

Nejen manažer s laptopem, ale také matka, pečující o dítě, pracující důchodce, nebo řemeslník, který může část práce vykonávat ve své domácí dílně… to jsou jen příklady, kdy tzv. homeoffice a práce z domova mohou být pro zaměstnavatele ideálním způsobem, jak co nejefektivněji využít zaměstnance i jeho pracovní dobu. Na straně zaměstnanců pak spočívá hlavní deviza v tom, že zadanou práci mohou vykonat v jakýkoli čas, a nejsou tak vázáni striktním vymezením od-do.

Dosud vše fungovalo na základě svobodného rozhodnutí a souhlasu obou stran. Státu k tomu netřeba. Současná vláda ale rozhodla, že třeba. A to dokonce tak, že navržená úprava balancuje na hranici, kdy homeoffice zaměstnavatelům začne přinášet hlavně komplikace. A co si budeme namlouvat, proč by je zaměstnavatel podstupoval?

Už jen poznámka o povinnosti zaměstnavatele zabránit tzv. sociální izolaci zaměstnance je pikantní. V podstatě znamená, že zaměstnavatel musí dovolit svému zaměstnanci navštěvovat svoje kolegy v práci! Jako kdyby mu to snad dnes zakazoval. Stát tak zařídí, aby zaměstnanec neupadl náhodou do deprese. Prevenci zdar!

To je ovšem to nejmenší. Ďábel je jako obvykle skryt v detailu. Novela přináší mnoho návrhů, co vše by měl zajistit a platit zaměstnavatel. Jakoby to nejdůležitější pro zaměstnance nebyl jeho plat. Novela dále sice říká, že otázku bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) nemění, ponechává údajně původní nastavení, ale co to ve skutečnosti znamená? Že pravidla BOZP, která platí při práci pro zaměstnavatele, se vztahují i na pracoviště doma u zaměstnance. Takže kromě například správně ergonomického křesla, nebo podlahy zabezpečené proti skluzu, a podobně, mohou zahrnovat také kontrolu pracoviště. Stačí pak kreativní změna nařízení vlády a může být hůř.

Jako by se navrhovatelé nechali inspirovat Hlavou 22, kolotoč příčin a (špatných) následků roztočen. Pod pláštíkem ochrany zaměstnanců ale hrají podle falešných not, které ve skutečnosti mohou práci z domova prakticky zlikvidovat. V tomto případě by bylo lepší ponechat stav věcí přirozenému vývoji, čili dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem a naopak upustit od nadměrných regulací typu BOZP.