Jedna kráva na 2,5 hektaru? Nový systém dotací nahrává Babišovi

FARMÁŘI KRITIZUJÍ JUREČKU

Jedna kráva na 2,5 hektaru? Nový systém dotací nahrává Babišovi 1
Domov

Pavel Baroch

Ministerstvo zemědělství chystá od příštího roku zásadní změnu v systému dotací. Podle kritiků na něj doplatí malé rodinné farmy, které hospodaří ekologicky šetrným způsobem, a naopak vydělají velcí hráči včetně firem Andreje Babiše.

Zatímco dosud stačilo pro získání dotace od ministerstva zemědělství jedna kráva na pět hektarů, napříště by to měla být jedna kráva na tři hektary a u ekologických zemědělců dokonce jedno zvíře na 2,5 hektaru.

Úřad Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nastavuje nová dotační pravidla na období let 2015 až 2020. A s návrhem, který by už příští týden mohla schválit vláda, vyvolal ohromnou vlnu kritiky zejména od malých farmářů z Asociace soukromého zemědělství nebo Svazu marginálních oblastí, kteří hospodaří v méně úrodných horských a podhorských oblastech.

„Těmito pravidly likvidují ekologické zemědělství,“ uvedl pro ECHO24.cz farmář Jiří Novotný, člen Asociace soukromého zemědělství ze Žďáru nad Sázavou.

Dodal, že nově nastavená pravidla – například o povinném počtu chovaných krav či ovcí – nebudou schopny malé farmy hospodařící extenzivním způsobem splnit. A bez dotací se neobejdou. Razantně se mají navíc snížit i dotační částky na zatravňování.

Svaz marginálních oblastí upozornil, že ministerstvo zemědělství jde proti vládnímu usnesení z roku 2010, které počítalo s nárůstem ekologického hospodaření na 15 procent v roce 2015, což představuje 522 600 hektarů.

„Ministerstvo ale naplánovalo pokles výměry ekologicky obhospodařovaných ploch o 25 procent ze současných 475 431 hektarů na indikovaných 357 500 hektarů,“ uvedl svaz, který sdružuje farmáře z oblastí, kde se nachází 60 procent české zemědělské půdy.

Drobní zemědělci dokonce vyzvali Jurečku, aby návrh přepracoval. Tvrdí, že namísto pastvin podporuje produkci řepky, kukuřice nebo pšenice. To povede k rozorávání travních porostů a snižování počtu hospodářských i divokých zvířat.

„Pan ministr Jurečka tvrdí, že je z rodinné farmy, ale podle toho návrhu nových dotací, to není moc vidět,“ uvedl pro ECHO24.cz tajemník Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Jurečkův úřad se podle něj vydal cestou podpory průmyslového zemědělství, které plundruje půdu rozlehlými lány a obrovským množstvím chemických hnojiv.

„Přitom malé farmy na venkov patří, je to jeden z pilířů existence venkova. Evropská unie také podporuje rodinné hospodaření,“ poznamenal Šebek.

Podle už zmiňovaného soukromého zemědělce Jiřího Novotného, který hospodaří na Vysočině, nahrává Jurečkův plán Babišovým firmám, od nichž si farmáři nakoupí osivo, hnojivo a pesticidy, a posléze mu prodají svou produkci do mlýnů či pekáren. A vydělat by měly taky bioplynové stanice.

Kritici ekologického zemědělství upozorňují, že většinu zemědělských ploch stejně zahrnují právě jenom louky či pastviny.

„Pokud stát v minulosti nastavil dotační pravidla špatně, může je upravit. Ale tohle je změna o 180 stupňů,“ uvedl pro ECHO24.cz Novotný. Poznamenal, že nové podmínky mají navíc platit už od příštího roku, což je příliš krátká doba na přípravu. 

Ministerstvo tvrdí, že ekozemědělci se změn obávat nemusí. Podle Jurečkova úřadu není možné mluvit o požadavku na zdvojnásobení počtu chovaných zvířat, aby zemědělci získali dotace. „Plánujeme zvýšení ze současných 0,2 na 0,3 velké dobytčí jednotky do roku 2015, a od roku 2017 na 0,35 velké dobytčí jednotky. Cílem tohoto opatření je podpořit reálnou výrobu a vyřadit z tohoto dotačního systému ty, kteří ho zneužívají a reálnou živočišnou výrobu na trvalých travních porostech nemají,“ píše v e-mailu Hynek Jordán z tiskového odboru ministerstva.

Zpřísnění dotačních podmínek se prý týká všech zemědělců, ne pouze ekologických.  „Pokud jde o to, jaký počet hektarů ekologicky obhospodařovaných ploch zůstane, to nejsme dnes schopni přesně říct, to by byly pouze spekulace. Pokud ekologičtí zemědělci splní příslušné podmínky a zvýšení zatížení velkou dobytčí jednotkou, tak mají nárok o dotaci žádat všichni,“ uvedl Jordán. Podle něj se nepočítá ani se zvýšením počtu bioplynových stanic. „Není důvod,“ dodal Jordán.