Dvě demonstrace na stejném místě? Vnitro otvírá náměstí

Dvě demonstrace na stejném místě? Vnitro otvírá náměstíNOVÉ
Domov

Pravomoci radnicím

Pavel Baroch

Organizátoři demonstrací si už nebudou moct „zablokovat“ celé náměstí jen pro sebe. Napříště by se například mohly konat v centru města, jen kousek od sebe třeba dvě shromáždění. Ministerstvo vnitra chce dát v navrhované novele shromažďovacího zákona více pravomocí radnicím, aby demonstrace a další akce mohly regulovat.

V současnosti platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Pokud organizátor oznámí úřadu své shromáždění, má pro sebe vybrané náměstí nebo ulici zamluvenou a ani nemusí uvádět, kde přesně se bude manifestace konat. Další organizátoři mají obvykle smůlu. Pokud se nedomluví s prvním svolavatelem, radnice jeho demonstraci zakáže.

„Tyto zákazy jsou mnohdy zbytečné. Většinou se na jednom náměstí může konat více shromáždění současně,“ uvedl pro ECHO24.cz mluvčí vnitra Vladimír Řepka. Pokud ministerstvo uspěje se svým návrhem, radnice budou moct od 1. července 2015 mnohem více konání různých shromáždění na stejném místě a ve stejný den regulovat.

„Když někdo uvede jako místo konání Václavské náměstí, není povinen nijak blíže upřesňovat, zda se bude konat spíše v horní, nebo dolní části. Svolavatel by sice měl s úřadem komunikovat, ale pokud svolavatel nechce spolupracovat, úřad nemá možnost získat konkrétnější specifikaci místa shromáždění,“ řekl Řepka.

Úřady obvykle musí zamítnout druhé shromáždění na stejném místě a ve stejný čas, ačkoli k tomu mnohdy není důvod.

„Většinou lze ale bez problémů svolat jedno shromáždění do horní části náměstí u Muzea a další ve spodní u Můstku,“ dodal Řepka. Dalším problémem podle něho je, že si někdo úmyslně zablokuje určitá prostranství na dlouhé roky pro sebe. A stává se i to, že se shromáždění dostává do kolize s jinou akcí – třeba vánočními trhy nebo městskými slavnostmi.

„Cílem naší novely je, aby úřad měl více možností regulace – formou rozhodnutí – při střetu více shromáždění či jiné akce na stejném místě,“ zdůraznil mluvčí vnitra Vladimír Řepka. Dodal, že rozhodnutí radnice bude přezkoumatelné soudem.

Vnitro chce, aby zákaz shromáždění byl až tou poslední možností. Aby konfliktní situaci mohl vyřešit obecní či městský úřad, pokud se organizátoři nedohodnou.

„Dnes k tomu nemá pravomoc,“ konstatoval Řepka, podle něhož zároveň bude nadále platit, že prioritu má ten, kdo shromáždění svolal dříve. Vnitro upravuje shromažďovací zákon i proto, že na nejasnou v současnosti platnou zákonnou úpravu poukázal na konci loňského roku Nejvyšší správní soud a také Evropský soud pro lidská práva ve sporu rakouského občana s tamní vládou.